mülga

shanziman shanziman
eskiden ilga edici bir yasada mülgadan şu şekilde bahsedilirdi: "00/00/0000 tarihinde kabul edilen 0000 sayılı rerö kanunu mülgadır."
şimdi ise şu şekilde ilga gerçekleştirilmektedir: "00/00/0000 tarihinde kabul edilen 0000 rerö kanunu yürürlükten kaldırılmıştır."

bu değişimin en temel (ve aslında tek) sebebi, hukuk dilinin giderek sadeleşmesidir. iki biçim arasında anlam, hüküm ve yürütme bakımından fark bulunmamaktadır çünkü.