mürekkep

benign benign
 yazı yazmak için kullanılan, renkleri bol olan, ilkokul'da yazı derslerinde masalara, üstümüze başımıza döktüğümüz sıvı madde.
zamirtamlamasi zamirtamlamasi
ilkokul sıralarında dividi içine batırmak suretiyle, birbir cambazlık yaparak dökmemeye çalıştığım,bir yazarın kutsal suyu.

kim derdi ki mürekkep benim sözlüğümde, otuzlu yaşlarımın aşk tanımlamasında sevgilimin adı olacak.sana yazabileceğim birkaç satırın ana maddesidir mürekkep, senin bende, bedenimin içinde çalkalanan aşk sıvısı gibi.
sen dökülmeyesin diye kıpırdamadan yattım kokunu duyabildiğim gecelerde,karınca meydan savaşlarına mekan olmuş kolumu bile kıpırdatmadım uykunda dökülmesin diye mürekkebin.
sen üşümeyesin diye üzerini örttüm her kartanesinin yerçekimine yenik düşüp savaştığında kollarındaki sıcaklığımla ,üzerini örttüm tüm nefesimle donmasın diye içindeki mürekkebim.
ben öyle zamanlar hayal ettim, ellerinde yoğrulan aşkımın temiz a4 sayfalarına mürekkep gibi damladığı gözlerinden bir yağmur sonrasında,katlayıp cebe konan her mısranın sonunda, hayal gücümün kıvraklığı bezenirdi kağıda mürekkebinin eşsiz saflığında.bir ebru oldu zaman zaman kağıtta,bir can oldu sırtının güzel kumsallara benzeyen ten temasında.
bir mürekkep kadar ıslaktı öpüşmelerin, dokunuşun, tende yarattığın haz,cennet yolunda giden bir avarenin,yolunu kaybedip içine düştüğü ama düştüğüne hiç pişman olmadığı bir mürekkep kuyususun sen sevgilim.
ve aşkın izi bir leke gibi kalır heryerinde, cebinde, koltuğunda,en kuytu yerinde teninin,hatırlanacak en güzel lekedir sevgilim, bir diğer adı sen olan mürekkebin.ben bir mürekkep olsam bu hayatta, çıkmak istemem sana yazıldığım hiçbir düşün içinden.
sen benim mürekkebimsin.
rutubetli gözler rutubetli gözler
istanbul üniversitesi türk dili ve edebiyatı öğrencilerince yayınlanmakta olan bir edebiyat dergisi. üç ayda bir yayınlanıyor, son sayısını beklemiştim. hemen aldım. tasarım ve içerikte almaları gereken epey yol var ancak, bir nüsha satın alarak, okuyarak, eksik ve yanlışlarını söyleyerek onlara destek olabiliriz.
2ilim 2ilim
i.ö 2500'lerde çin ve mısır'da geliştirilen mürekkep lamba isinin tutkal ve benzeri zamklı çözeltiyle öğütüldükten sonra çubuklar halinde dökülüp kurutulmasıyla hazırlanıyordu. bitki, hayvan ve minerallerden elde edilen çeşitli renklerdeki özsular da mürekkep olarak kullanılmıştı. bugün de devam eden demir, sülfat ve asitli mürekkeplere artık suni boyarmaddeler katılmaktadır.
avrupa dillerinde mürekkep sözcüğü renk veya siyah sözcüğünden türetilmiş ve çoğunlukla latinceden alınmıştır. ing. eskiden "blek" (bugün "black" yalnızca siyah, isveç'te "bläck" halen mürekkep anlamında), bugün "ink" denilir. latince encaustum, encautum imparatorların imzalarında kullandıkları kırmızı-mor renkten gelir, sözcük anlamı yakmaktır. ing. ahşabın yakılarak renklendirildiği sanata "encaustic" sanat, fr. "encre", it. "inchiostro" denilir. eski yunancadaki mürekkep sözcüğü de (melan) siyah demektir.
çini mürekkebi, suda damıtılan karbon karasına boraks çözeltisi içine gomalak, sabun, jelatin, tutkal ve dekstrin gibi maddelerin katılmasıyla yapılır. avrupa'da zamanında hint mürekkebi de denilen çin mürekkeplerinin kalıcılık yanında bir özelliği de güzel kokular salacak biçimde üretilmesiydi.
gutenberg matbaasında, vernikle kaynatılmış ketentohumu yağıyla karıştırılmış lamba isini kullanmıştı. bu mürekkep avrupa'da 3 yy değiştirilmeden kullanıldı. ilk renkli mürekkep patenti 1772'de ingiltere'de verildi. bugün ise mürekkep üretimi kimya sanayinin yan dalı haline gelmiştir.
osmanlı mürekkepçileri mürekkebi dövüldükçe makbul bulduklarından, güğümlerle deve üstünde hicaz'a, hacca yollarlar ve gidip gelene kadar devenin sırtında dövülmesini sağlarlardı. 60-70 okka mürekkep hac masraflarıyla birlikte 1 yıllık geçimi sağlarmış. ahmet kemal 1917'de şekerin okkası 60 para iken, bu mürekkebin dirheminin 100 para olduğunu bildirir.
bugün üretilen mürekkeplere yasal nedenlerle katılan bir madde de, o mürekkebin hangi yıl üretildiğinin adliye uzmanlarınca saptanmasını sağlamaktadır.

mürekkep - vikipedi mürekkep çeşitli renklendirici ya da boyalar kullanılarak üretilmiş akışkan bir maddedir. fırça ya da kalem yardımıyla bir yüzeyi boyamak ya da yaz... wikipedia


ınk ınk is a liquid or paste that contains pigments or dyes and is used to color a surface to produce an image, text, or design. ınk is used for drawin... wikipediaapulosayoni apulosayoni
tarihte ilk kez 4500 sene önce çin'de kullanıldığı düşünülen renklendirici veya boya kullanılarak üretilmiş akışkan. günümüzde yazma amaçlı ve basma amaçlı olarak iki tip mürekkep vardır. basma amaçlı yazıcılarda kullanılırken, yazma amaçlı olanlar kendi içinde boya katılıp katılmamasına göre ikiye ayrılır. dolma kalemlerde ucunu tıkamaması için mürekkebin içine boya katılmaz. mürekkep silinmeye karşı dirençlidir, bu yüzden mürekkep lekeleri meşhurdur. bunların ise tuz limon karışımı veya sütle ile silinerek çıkarılması mümkündür, lekenin kolay çıkması için mürekkebin kurumasına izin verilmemelidir.