müsavat

z3yn3p z3yn3p
belagat ilminde kullanılan bir kavramdır.beliğ birisi muhatabın durumunu gözeterek insanların günlük hayatta kullandıkları sözlerle maksadını ifade ederse buna müsavat denir. müsavata örnek olarak şu beyti gösterebiliriz:

düşdüm bela-yı ışka hıred-mend-i asr iken
el şimdi benden aldığı pendi bana verir. (fuzuli)

"zamanın insanlara akıl veren akıllı kişisi ben iken aşk belasına düştüm. eller şimdi benden aldığı öğüdü bana veriyor”.
şair düz anlamın delaletini kast etmiş ve buna göre ifadesini düzenlemiştir. mana ile ilgisiz hiçbir lüzumsuz kelime de kullanılmamıştır. bu yüzden bu ifade müsavat olarak adlandırılabilir.