müzik videolarında cinsellik

ocb ocb
müzik videolarında cinsellik yaklaşık olarak 40 yıldan beri belirgindir.
birçok müzik videosunda, kameralar bir kadının göğsüne ve bacaklarına bakar. kadınlar, erkek izleyicilerin ilgisini çekmek için genellikle daha açık kıyafetler giyerler.
i̇nsan cinselliği sadece cinsiyeti değil aynı zamanda insanların davranışlarını da içerir. müzik videolarında belirli şarkılar dinleyicileri farklı şekilde etkiler.
müzik videolarındaki cinsellik ve sanatçılar tarafından canlandırılan davranışlar, izleyen kitleye hem olumlu hem de olumsuz izlenimler verebilir.
cinselleştirmenin müzik videoları içindeki fonksiyonu,
dört farklı cinselleştirme türü vardır: cinsel olarak kendini nesneleştirmeyi tercih etme, cinsel arzuyu özgüvenle ilişkilendirme, fiziksel çekiciliği seksi olmakla eşitleme ve son olarak cinsel sınırları bağlama oturtma. cinsel özneleştirmeyi destekleyen ilk cinselleştirme türü, bir kadının kendisine cinsel bir nesne olarak davrandığı, ancak tedavinin kadın tarafından seçildiği zamandır. fiziksel çekiciliği seksi olmakla eşitleyen ikinci cinselleştirme türü, fiziksel olarak çekici olmanın seksi görünmekle eşdeğer olduğu ancak seksi görünmedikçe fiziksel olarak çekici olmadıklarıdır. fiziksel olarak çekici değillerse, fiziksel olarak çekici görünmeleri için seksi görünmeleri gerekir. cinsel arzuyu benlik saygısı ile ilişkilendiren üçüncü cinselleştirme türü, tatmin edilmek için cinsel olarak arzu edilir. örneğin, "öz saygısını, cinsel olarak arzu edilen varlıkların yanı sıra, başkalarının onayı gibi diğer olasılıklara dayandırabilir, ancak öz saygısı aynı zamanda cinsel arzuya da bağlıdır". ve son olarak, cinsel sınırı bağlamsallaştıran dördüncü tür cinselleştirme, cinsellik sosyal normlarını ihlal ettiği için ele alınır.