narsisistik kişilik bozukluğu

ekim taklamakan ekim taklamakan
hemen herkeste narsistik kırıntılar olsa da bu kişileri bozukluk olarak tanımlayan durum durumdan duruma farklılık göstermeyen bir özseverliklerinin oluşudur.
narsistik bozukluk mizaçtan kaynaklanıyor olabileceği gibi çoğunluğun aile öykülerinde ortak yönler saptanabilmektedir.
genelde narsist bireylerin ailesine baktığımızda soğuk, ilgisiz bir baba figürü ve şımartan, özel hissettiren bir anne görürüz. anne tarafından özel ve farklı hissettirilme ve bu durumların pekiştirilmesi narsistik eğilimlere neden olabilmektedir.
bu ailelerin çocuklarına uygun sınır ve limit çizmemeleri bu bozukluğun temelinde yatan sebeplerdendir.
narsist bireylerin şemalarına baktığımızda ise ortak olarak şu şemalar göze çarpar.
1)duygusal yoksunluk
2)kusurluluk
3)yüksek standartlar
4)onay arayıcılık
5)kuşkuculuk(bazen)
6)haklılık
1) duygusal yoksunluk şemasına sahip birey küçüklüğünde dolaysız sevgi görmediği için sevgi göstermeyi beceremez. bu durum bireyin duygusal yoksunluğunu tanımlar.
2) sahip olunan sembolik ya da gerçek kusur utanca neden olur. kişi bu utançtan kurtulmak için başkalarını cezalandırır.
3) küçüklükten beri koşullu sevginin ön koşulu olan başarıdan dolayı bireyler ileriki hayatlarında sevgiyi ancak başarıları sayesinde elde edebileceklerine inanırlar. bu durum bireyde yüksek standartlar şemasını tanımlar.
4) bu bireyler düzenli olarak kendilerinden şüphe ederler ve onay gereksinimi hissederler. kendilerini onaylan ortamlarda daha rahattırlar.
6) bu bireyler doğuştan gelen bir imtiyaza sahip olduklarını düşünürler.
bu bireylere hakim olan modlara bakacak olursak karşımıza direk büyüklenmeci mod çıkacaktır. bu modda birey büyüklenir tarzda hareket eder. empati yapmaz. onaylanmak ister.
di̇ğer bi̇r mod i̇se yalnız çocuk modudur. kabuğun altındaki yaralı taraf. dışlanmışlık, yok sayılma hallerinde tetiklenir.
diğer önemli mod ise kopuk kendini avutan moddur. bu modda bireyde kontrolsüz cinsellik, alkol kullanımı, dürtüsel davranışlar gözlenir.
bu başlıktaki 42 giriyi daha gör