ne mutlu türküm diyene

1 /
eriyenadam eriyenadam
bu zamanda biri çıkıp ilk kez söyleseydi kıyamet kopacağını düşündüğüm söz.
atanın etrafından dolaşmaya kıvırmaya mecal bırakmayan açık sözlerinden biri.

sözün söylendiği zaman dikkat çekicidir. zira medeniyetin kalesi avrupa medeniyetinin zirvesine ulaşmış, izm'lerine faşizimi de eklemiştir. bugün çok uluslulaşan almanya türk almanlar diye bir kavram çıkarıyor. amerika karışık etnik köklerini amerikalı denen bir kavramda toplamaya çalışıyor. bizde ise etnik farklılıkları hoş gören bütünleyen bir anlayış varken ne yazık ki ayrışma noktaları kurcalandıkça kurcalanıyor. kimileri zorla azınlık olmaya veya oldurtmaya merak salıyor.

batıdaki milliyetçilikle doğudaki milliyetçiliği karıştırmamak lazım. milliyet lafının geçmişte nasıl hangi anlamlarda kullanıldığını iyi incelemek gerekiyor. batıda uluslar arasındaki fark genler ile(feşizim zamanında avrupanın önemli bilim adamları kendi genlerinin mükemmelliğini ispata adamışlardır kendilerini), bizde ise sadece konuşulan dille belirlenir. milliyet sözcüğü esnektir, yeri geldiğinde bir çok etnik unsurdan oluşan ümmeti de kapsamıştır. atatürk te millet sözcüğünü türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi kapsayacak şekilde kullanmıştır. lozan'da kimlerin azınlık statüsüne girdiği açık açık belirtilmiştir.

şu anki sorunların temelinde cehalet ve ayrışmayı körükleyen batılı ulus ve milliyet kavramlarının etkili olduğu kanısındayım. fakirlikte bir neden olarak sayılabilir. ancak şu ana kadar kimse birbirinin kafasını kırarak sefaletten kurtulamamıştır. dolayısıyla yapılan eylemler göz önüne alındığında fakirliğin suistimal edildiği, işin bahanesi haline getirildiği anlaşılıyor.

işin özüne gelirsek söylendiği zamana, bugünün dünyasına bakıldığında kıymeti kat kat artan, popülizmin çok ötesinde ilkeyi açık seçik vurgulayan söz.
libertar libertar
bu sözü kürtçe söylesek de kabul oluyo mu?
atatürk'e "seroktürk" desek ne olur?
"ne mutlu kürdüm diyene" deyince niye insanlar yadırgıyo? vb. soruları kafama takan söz.
dbk21 dbk21
türkiye cumhuriyetinin kuruluş yıllarında türk ulusuna güven kazandırmak için m. kemal atatürk tarafından dile getirilen söylemdir. savaşlardan yeni çıkan, ekonomisi kötü olan bir ülkenin yurttaşlarına yeni bir yönetim armağan edilmekteydi, bu yönetimin kökleşmesi için halkın öncelikle kendine güvenmesi, ardından görevlerini olabildiğince iyi şekilde gerçekleştirip ülkeyi ileri uygarlık düzeyine çıkarması gerekmekteydi. bu güvenin sağlanabilmesi için karizmatik bir liderin söylemi yeterli olacaktı, bu lider şüphesiz m kemal idi. ayrıca "türk milleti çalışkandır, türk milleti zekidir..." bu yolda dile getirilen söylemlerdendir.
pedaliza pedaliza
anlamı çarptırılmaya çalışılan cümle...

ayrıca ilkokuldaki andımız yüzünden her söyleyişimde peşinden''iyi dersler arkadaşlar...'' demeği isteği uyandıran cümle...
ayyasprens ayyasprens
anlamı yıllar geçtikçe daha da iyi anlaşılan sözdür. çünkü atatürk "ne mutlu türküm diyene" demiştir. "ne mutlu türk olana" değil. kısacası ermenisi, lazı, kürdü, alevisi, sunnisi her kim olursa olsun elinde türkiye cumhuriyeti kimliği varsa ve ben türkiyeliyim yani türküm diyebiliyorsa ne mutlu onadır.
big bang big bang
atatürk'ün "ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olana" anlamında söylediği söz, çünkü cümledeki türk kavramı ırk anlamında kullanılmamıştır. türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına kürt olsun, ermeni olsun, rum olsun, çerkes olsun ırk ayrımı yapmadan türk denilmiştir. bu açıdan baktığımızda cümlede ayrımcılık yoktur, tam tersi birleştiricilik ve bütünleştiricilik vardır.
1 /