necmi erdoğan

bambirella bambirella
toplum ve bilim'in güz 1998 yılında çıkan "demokratik soldan devrimci yola: 1970'lerde sol popülizm üzerine notlar" adlı makalenin yazarı/odtü siyaset bilimi bölümünün en değerli hocalarından.
makalede, 1970'li yıllarda ecevit chp'sini (ortanın solu retoriği) ile devrimci yol'un söylemlerini karşılaştırarak inceler. her iki söylemde "halk" ın nasıl konumlandırıldığını inceler. ecevit'in chp'si için şunları söyler: "biri açık şekilde kemalist gelenekten gelerek bu geleneği yeniden icat etme iddiası taşır ve batılı anlamda sosyal demokrasinin marksizmin mirasçısı olması nedeniyle kendini demokratil sol olarak adlandırılmayı yeğleyecek kadar,marksizme karşı ve uzaktır.
devrimci yol ise, kemalizmden etkilenmiş bir tarihsel mirasın (mdd) üzerinden yükselmişse de marksist-leninist gelenek içinde yer alır." (s. 23)
"türkiye'de siyasal söylemlerin tarihi aynı zamanda popülizmlerin de tarihidir" der erdoğan ve althusser'in de sınıf mücadelesinin aslında sözcükler üzerine bir mücadele alanı olarak görüldüğünü de ekler. mikhail bakhtin için ise, ideolojik mücadele "göstergeler üzerinde mücadele"dir.
bu başlıktaki 3 giriyi daha gör