neoliberalizm

telecaster telecaster
koca bir ülkenin neredeyse tamamiyle oligarşinin hizmetinde ve emrinde olması demektir.nasıl mı? doğal koruma alanları,sit alanları,parklar,ormanlar,kamu binaları,kamu şirketleri,kamu işletmelerinin özel teşebbüslere açık hale getirilmesidir bu politika.özellikle türkiye gibi hukuki altyapısı oturmamış, hukukun oligarşinin elinde yap-boz haline getirildiği emperyalist sömürgesi ülkelerde neoliberal izleri daha net hissedersiniz.kapitalizmden daha gerici bir nitelik taşır.ülkemizde bunun kıvılcımını çakan aslında özal'ın aksine menderes olmuştur,olmaya çalışmıştır,özal ise 1980 darbesinden sonra bunu kaldığı yerden devam ettirmiştir.tayyip erdoğan ise neoliberal politikaların amansız son uygulayıcısı olmuştur.fakat erdoğan yönetimindeki türkiye bu neoliberal politikaları öylesine son hız uygulamaya çalışmıştır ki en sonunda gezi parkı'na toslamıştır.
just another false alarm just another false alarm
lenin'in kapitalizmin son aşaması olarak tanımlamadığı ekonomik düzen. o bahsettiğiniz emperyalizmdir. bir dünya devrimi söz konusu olmadığı sürece kapitalizmin son aşamasının neoliberalizm olmayacağını düşünmekteyim. çünkü ortada global ekonomik kriz diye bir küçük pürüz var. kapitalizmin ortaya çıkışından bu yana ekonomik krizlerin tanımında bir fikir birliğine varılamamışsa da günümüzde neredeyse ilgili herkesin ortak noktada buluştuğu bir düşünce mevcuttur: endüstriyel kapitalizmin tarihinin patlamalar ve çöküşler tarihi haline gelişidir. bu patlamalar ve çöküşler döngüsüne ekonomistler tarafından iş döngüsü (business cycle) adı verilmiştir. iş döngüleri, çalışmalarını ana olarak girişimciler üzerinden örgütleyen ulusların toplam ekonomik faaliyetlerinde ortaya çıkan bir çeşit dalgalanmadır. genişlemelerden ötürü oluşan bir döngü, aynı anda pek çok ekonomik faaliyet gösteren yerde ortaya çıkarsa, her bir faaliyet alanında, birbirine benzer genel resesyonlar, daralmalar ve sonraki döngünün ilk genişleme aşamasını oluşturmak üzere yeniden canlanmalar ortaya çıkar. bu değişim dizileri periyodik olmayan bir şekilde kendini tekrarlar. bir iş döngüsünün süresi bir yıldan, on- yirmi yıla kadar çeşitlenebilir. bir iş döngüsü, kendi içerisinde benzer nitelikte gibi görünen daha kısa çemberlere bölünemez. tüm bu resesyonlar, daralmaların özündeki neden sermaye sıkışması ve kar oranlarındaki düşüştür (marx kar oranlarının düşme eğilimi yasası'nda açıklar bu durumu.) peki bu kar oranlarındaki düşüş ve sermaye sıkışması durumu nasıl önlenebilir: sistemin yönünü değiştirerek. liberal ekonomi mi patladı? maliye politikasını etkinleştir, kamu sektörünü büyüt, vergileri arttır ve bununla birlikte toplumun genelinin alım gücünü arttır. her şey güzel giderken birden stagflasyonist kriz mi patlak verdi? para politikasını etkinleştir, özel sektörü büyüt, vergileri azalt, toplumun genelinin alım gücünü azalt ve yeni zenginler ortaya çıkar. artık bu döngü (liberalizm - keynesçilik - neoliberalizm - neokeynesçilik - hatta ileride belki de müdahaleci liberalizm diye bir hibrit ekonomi) nereye kadar devam eder bilinmez, doğrudur, kapitalizm kendi mezar kazıcısıdır fakat bir ayaklanma ya da devrim olmadan yıkılması kısa vadede pek mümkün değildir.
mozambikbasbakani mozambikbasbakani
buraya binlerce vuruşluk giri girmeye hiç de gerek yok. ama şunu iyi bilin ki margaret thatcher, helmut kohl ve turgut özal olmasaydı şuan daha güzel bir dünyada yaşıyor olacaktık.
üçü de mezarına işenilesi tiplerden.
kafauçarfikirkalır kafauçarfikirkalır
yeni ekonomi politikasıdır
ulusal pazar ile zıt politikadır
türkiyede demokratik konfederalizmin yanına yerel ekonomi serpiştirildiğinde ekmeğine yağ sürülecek ekonomik düzendir
taşeronlaşmaya bayılan düzendir
iş saatlerini alt üst eden düzendir
dünya komünist hareketinin çare bulmakta zorlandığı düzendir
çözümü işçi sınıfı hareketini örgütlemek olan düzendir
fyodolev fyodolev
24 ocak kararları ile ülkemize sokulmuş, anayasanın da değişmesi gerektiği için darbe yapılmış en son aşama için ülkenin krize sokulup kemal derviş eliyle 15 günde çıkarılan 15 yasa ile piyasaları tüm ülkenin politikasında tek söz sahibi kılmış yapıdır.
chaosinthebox chaosinthebox
hayatın akışının ikinci dönemidir.
ilk güç, kas gücüdür. ikinci dönemde güç paradır.
üçüncü dönemin komünizm olacağını düşünüyorum.