nevizade atayi

onurene onurene
önemli divan şairlerinden biri. esas görevi kadılık olsa da mesnevileriyle ünlendikten sonra edebiyatla uğraşmaya başladı.

bir divan'ı 4-5 tane de manzum yapıtı var günümüze ulaşan.
hürrem hürrem
17. yüzyıl divan edebiyatı şairlerinden. 15. yüzyılda necati bey ile başlayan mahallileşme sürecinin dönemdeki en önemli temsilcisidir. şiirlerinde atasözleri ve deyimlere bolca yer vermektedir. sosyo kültürel problemleri şiire başarıyla taşımıştır. eserleri:

divan, hadaikü l hakayık fi tekmileti ş şakayık, el kavli l hasen fi cevabi l kavli limen, münşeat, zeyl i siyer i veysi, tercüme i tutiname

aynı zamanda hamse sahibidir kendisi:

alemnüma, sohbetü l efkar, nefhatü l ezhar, heft han, hilyetü l efkar
yeşil dilenci yeşil dilenci
bol bol kaside sahibi olmasının nedeni, devlet makamlarından ya da makamlardaki kişilerden bir şey isteyeceği zaman hemen bir kaside yazıvermesindendir. daha sonra gelsin mesneviler gelsin hamse derken divanı ve bu kasideleri geri planda kalmıştır. amacı irandan daha üstün bir mesnevi geleneği oluşturmak olmuştur ve bu yolda ağır arapça ve farsça tamlamalara başvursa da hep milli hayattan örneklerle bezediği eserler üretmiştir.