newspeak

soulforged soulforged
george orwell'in müthiş anti-ütopik romanı 1984'de geçen, çok kısıtlı, yüzeysel kelimelerden oluşan konuşma dili. yaklaşık 300-400 sözcükten oluşur ve inanılmaz sığdır, bu dilin yaratılmasının amacı zaten insanlar arası iletişimi ve bilgi alışverişini sıfıra indirmek, toplumu geyiğe mahkum etmektir.
palmoth palmoth
george orwellin 1984 adlı kitabında bahsedilen sözcüklerin kısaltıla kısaltıla kuşa çevirmek suretiyle oluşturulmuş dil. ne kadar az sözcük olursa, o kadar az düşünce suçu olur mantığı güdülür, dehşetengizdir.
thedewil thedewil
genellikle "düşünmeyi engelleyecek bir dil" olarak ele alınmasına karşın, aslında kitapta yer alan şu kısımda başka bir yönü açıklanır;

--- spoiler ---

'who controls the past,' ran the party slogan, 'controls the future: who controls the present controls the past.'

--- spoiler ---

kültür, dile bağlıdır. dil olmadan, kültür aktarılamaz. parti ise şimdiki dili kontrol ederek geçmişi, geçmişi kontrol ederek geleceği kontrol etmeyi planlamaktadır. dolayısı ile newspeak, aslında partinin gücünü oluşturan, insanların kontrol edilmesini sağlayan bir dildir.
iche iche oldu nietzsche iche iche oldu nietzsche
romandan farklı bir tanım yapmak istedim, çünkü hadise tanıdık.

insanları geçmişlerinden, öz kültürlerinden, o zamana kadar kimlikleri olmuş her şeyden koparmak ve istedikleri gibi biçimlendirip kendilerine göre modern ve çağdaş olan farklı bir kültüre adapte etmek için kurgulanan dil.

artık bu insanlar ne koparıldıkları kültüre ne de bağlandıkları kültüre uyum sağlayamayan lanetlenmiş gibi nesiller boyu çelişkiler içinde yaşayacak ne yaparsa yapsınlar taklitçiden öteye gidemeyecek bir topluma dönüşmüştür. gündelik hayatta 300-500 kelimeyle konuşan insanların ucube dilidir.

dil demek toplumsal hafıza demektir, dili değiştirmek o hafızaya format atmaktır.

(bkz: dil devrimi)