normlar hiyerarşisi

twinkle twinkle
hans kelsen tarafından ileri sürülmüş bir teoridir. buna göre bir hukuk düzeninde mevcut olan normlar belirli bir hiyerarşi içerisinde bulunur ve hiçbir norm kendi üstündeki norma aykırı olamaz. sıralama ise en kabaca şekliyle şöyledir:

anayasa>kanunlar>tüzükler>yönetmelikler
kipti kipti
türkiye'de anayasa değişiklikleriyle* ilginç bir görünüm almıştır aslında. anayasada usulüne göre onaylanıp yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmaların kanunların hükmünde yazmaktadır. ancak bazı durumlarda kanunla uluslararası antlaşma çelişirse uluslararası antlaşmanın uygulanması gerekmektedir der. ve devam eder uluslararası antlaşmaların anayasa'ya aykırılığı iddia edilemez. yani uluslararası antlaşmalar anayasa'ya neredeyse denk gelmektedir. şimdilik bu durum insan hakları ve temel özgürlükleri düzenleyen uluslararası antlaşmalar için geçerlidir ama bu memlekette neyin ne olacağı çok belli olmaz. aman deyim.