o gün ilk taşı günahsız olanınız atsın

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
vetkara
bu cümle barnabas incili 201 de geçer. barnabas incili iznik konsülü tarafından kabul edilen incillerden ( matta markos, luka, yuhanna) biri değildir. islam dinine yakın bir duruş sergiler. diğer incillerden farklı olarak bu incilde isa kendinden sonra gelecek bir peygamber müjdeler, ibrahim'in kurban etmeye götürdüğü oğlunun ishak değil ismail olduğunu söyler, kendisine tanrı diyenleri azarlar vs... hikayesi şudur. ferisiler isa'yı sınamak için önüne zina yapmış bir kadın getirirler. o zamanlar musa'nın kanunlarına göre zina yapan kadın islamdaki gibi recm ile cezalandırılıyor. eğer isa merhamet edin dese musa'nın kanunlarına karşı gelecek ve ferisiler onu suçlayacak, cezalandırın dese kendi söylediklerine ters düşecek . bunun üzerine isa yere bir ayna çizer ve ' aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın ' der . yere her eğilen o aynada günahlarını görür ve geri çekilir . kadın kurtulur ve tövbe eder. hihaye budur