oğuz

1 /
easy company easy company
tarihteki en başarılı, ünlü ve önemli turk boyudur. silah olan 'ok' ve soy anlamına gelen 'uz' sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşmuştur. selçuklular'ın bayraği da ok atan bir savaşçıdır. azerbaycan'da türkiye'de, kıbrıs'da, türkmenistan'da, kuzey iran'da, kuzey ırak'da, balkanlarda ve moldova'da yaşayan türklerin atalarıdır. göktürk devleti, selçuklu devleti, safevi devleti ve osmanlı imparatorluğu gibi tarihe yön veren büyük imparatorluklar kurmuş bir boydur. tarihçiler tarafından ırk, dil ve kültür olarak en saf türk boyu olarak kabul edilir.
mahi ye siyah e kuçuli mahi ye siyah e kuçuli
muhtelif tahlilleri olsa da tahminen ok kökünden gelmektedir.

< ok-u-z

ok: bildiğimiz ok
u:yardımcı ses
-z: çiftlik yapan ek. di(z),gö(z) bunlarda da olduğu düşünülüyor. zamanla oğuz hâline gelmiş.

tabi belirtmekte fayda var bu sadece varsayım. gayet öküzden de gelmiş olabilir.
easy company easy company
oğuzlar, ırka dayalı etnik bir birlikten çok sosyo-politik bir birliktir. batı türkleri diye de bilinen türk boylarının birleşmesi ile oluşmuş bir ittifaktır. bu boylar iki büyük birlik altında birleşmiştir: bozoklar ve üçoklar. bozoklar; kayı, bayat, alkaevli, karaevli, yazır, döger, dodurga, yaparlı, afşar, kızık, begdili ve kargın boylarının birleşmesi ile, üçoklar ise bayındır, peçene, çavuldur, çepni, salur, eymür, alayuntlu, yüregir, igdir, büğdüz, yıva ve kınık boylarının birleşmesi ile kurulmuş birliklerdir. osmanlılar, selçuklular, akkoyunlular, karakoyunlular, karamanoğulları, salgurlular gibi en başarılı türk devletleri ve hanedanları oğuz türkleri arasından çıkmıştır.
hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz
bildiğin öküz demektir. oğuz destanına bakarsanız oğuz kağan'ın boğayla özdeşleştirildiğini görürsünüz. göğsü, ayakları boğaya benzetilir.

yine oğuzhan destanı, hun imparatoru mete'yi anlattığına göre mete adına bakmak gerekir. tamamen eski çince metinlerin yanlış transkripte edilmesinden kaynaklanan mete okuyuşu yanlıştı. sinologlar, hun kağanının adının mei-tei diye okunması gerektiğini düşünmüşlerdi halbuki doğrusunun bak-tuk olması gerekiyordu. çinliler sözcük sonundaki r sesini söyleyemedikleri için de türkçe doğru okunuşu "batur" olmalıdır.

batur halen doğu türklüğünde kullanılıyor olup batı türkçesindeki karşılığı "bahadır" biçimindedir. daha erken kullanımı ise bogatur (boğa) şeklindeydi.

yani oğuz, öküz demektir. en büyük ulusal kahramanımızın gerçek adı boğa efsanedeki adıysa öküzdür. bu o kadar da kötü bir şey değil. buğra çok seksi bir isim değil mi? halbuki deve demek.
1 /