ohal

2 /
muhafazakar pileyboy muhafazakar pileyboy
1987'de özellikle terörün %90 baş faili pkk ve uzantıları, bununla birlikte dhkp c, tikko, hizbullah gibi örgütler sebebiyle güneydoğu'da belirginleşen ve artan terörle, etkin mücadele ederek güvenliği sağlama amacıyla "bölge valiliği" idari yönetiminde olağanüstü hal bölgesini ifade eden kanunun çıkartılıp uygulanmasından, 2002'deki ilk akp hükümetinin sonlandırışına kadar yürürlükte kalan "özel-lokal sıkıyönetim biçimi"dir.

ohal valileri daha çok yetkiye sahip olup devletin silahlı kuvvetleri özellikle bu amaçla kurulan "jandarma asayiş komutanlığı" özel birlikleri, gönüllü köy korucuları ve polis özel harekat kuvvetleri ile terörle mücadelede başarılı sonuçlar alınmiştir.

emasya protokolü ve süper yetkili valilerin yönetimindeki özel silahlı birliklerimizle, bölgedeki terörün sadece kırsalda kalması ve zamanla tutunamayıp suriye-ırak-iran üzerine kaymalarına sebebiyet vermiş olduğu gözden kaçmamalıdır. suruç patlaması ile başlayan kürt isyanının aksine örgüt silahlı kuvvetler yerine yalnız kırsalda görevli devlet memuru veya ikamet eden köylü türk-kürt sivillere zarar verebilmiştir.

ohal, bölge valiliği ile yönetilen bölgelerin yanında terör tehlikesinin arttığı, filizlenmeye başladığı veya köprü mesabesinde olabilen şehirler için "mücavir alan" genişlemesine giderek komşu illeri de idaresine zaman zaman almış olduğu görülmüştür.

mevzuata göre 4 ay için uygulanacak olsa da, lüzumuna binaen tbmm tarafından her 4 ayda bir oylamaya gidilerek uzatılma kararı ile 15 yıl yürürlükte kalmıştır.

28 şubat 1997 postmodern darbesi ile önce polis özel harekat kuvvetleri pasifize edilip, ellerinden ağır silahlar alınmış ve sonrasında sessizce peyderpey dağıtılmıştır.

2002'de ise tek başına iktidarı elde eden akp hükümeti bakanlar kurulu'nun kararlaştırdığı kanun hükmünde kararname ile kaldırılan özel idari statü ve yöneticiliği ile beraber, ilgili özel birlikler ve valilik de lağvedilmiştir.

gönüllü köy koruculuğu ise ohal'in kalkması ile beraber çoğunluğu itibariyle semi-legal kırsal eşkiyalığına, ve sonraları 2007'de ilk kıvılcımları atılarak 2009'da resmi açıklamayla ilan edilen çözüm süreci ile beraberde örgüt sempatizanı ve destekçisi hipokrit milislere dönüşmüştür.

mücadelede en ünlü ve en uzun görev yapan ohal valisi, 2013'de intihar ettiği iddiasıyla ölen hayri kozakçıoğlu'dur.

(bkz: anadolu dan görünüm)
(bkz: emasya)
dalyarrock dalyarrock
ohal boyunca işçi çıkarmak yasak mı?

ohal boyunca işçi çıkarılmasının yasak olup olmadığıyla ilgili herkeste kafa karışıklığı bulunmakta ve bilgi kirliliği mevcut.
- anayasanın 120. maddesi gereğince bakanlar kurulu kararıyla 6 ayı geçmemek koşuluyla ve her defasında meclis onayıyla 4 ay koşuluyla ohal kararı alınabilinir ki alındı.

- ''2935 sayılı olağan üstü hal kanunu 11.maddesi'' gereği; "madde 11 – bu kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:
n) işçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek," denilmektedir.

- ayrıca madde de açık açık belirtilen ''ohal boyunca işçi çıkarmak yasak'' maddesi dışında eğer ki khk çıkarılırsa mesela gece çalışması yasaklanabilir veya yurt genelinde khk ile fazla çalışma yaptırılabilir veya gene khk ile maaşlarda kesinti yapılabilir. şuan için işçi istisnai durumlar dışında işçi çıkarmak yasak ama örneğin yurt genelinde fazla çalışma yapılacaktır şeklinde khk çıkmadığı için diğer ik süreçleri normal akışında devam edecektir.

yani kanun maddesi gereği; işçi istifa etmedikten sonra, iş kanunu madde 25' e (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller)uymayan haller dışında, sağlık sebepleri, emeklilik ve belirli süreli iş sözleşmesinin süre bitiminin dışında, işçi çıkarmak isteyen işveren 3 aylık süre ile bu durumu ertelemek zorunda kalacaktır. ya çıkarmak istediği işçiye 3 ay izin verecek ya da 3 ay erteleyecek.

konuyla ilgili şuan muallak bulunmakla beraber bazı ik yönetici arkadaşlarımız alo 170 sgk hattını aradıklarını ve oradan da istisnai durumlar dışında işçi çıkışlarının olmayacağini teyit ettiklerini belirttiler. ohal ilanının bugün itibariyle resmi gazetede yayımlanmasıyla beraber bu 3 aylık süre dvereye girdi. belirtiğim gibi ilerleyen günlerde khk ile çalışma yasasını etkileyen değişikler alınması halinde bilgiler o şekilde güncellenir.

en azından şuan mevzuatta bulunan hükümler bunlar.
justthebeginning justthebeginning
"geçen yine boğaz keserek 'hukukun üstünlüğü'ne sahip çıkıyoruz..."
ortaya çıkaracağı gelişmeleri merakla takip ettiğim,çok olağanüstü olmayacağına dair yetkili mercilerden teminat aldığımız ve içinde bulunduğumuz ahvaldir.
sosyalismet sosyalismet
olağanüstü hal bu değildir.
ne o öyle, herkes dışarda cirit atıyor, bayraklı bayraksız, kornalı kornasız, utanmaz adam şerefsiz şerefin panço'su korna kamil gibi ebuve ebue sokak sokak, cadde cadde dolaşıyorlar.
ohal falan olduğu yok, gülse birsel'in dizi karakteri selin'i oynayan evrim akın'ın oha falan oldumu var.
ohal falan oldum.
vıcık vıcık bişey.
sosyalismet sosyalismet
ilk meyvelerini verdi.
aslında yaşları bana yakın yazar arkadaş sayısı hiç de az değil,pekala bilmeleri lazım ohal denen 'oha'nın ne olup olmadığını.
kanunsuzluktur bir nevi. kanunlar yerine asker veya sivil cuntanın devleti khk (kanun hükmünde kararname) ile yönetmesidir.
işte ilk maddeler.
tek tek yazmaya gerek görmüyorum 12 maddeyi. zaten son 3madde kararları doğrulayan maddeler. 9 madde ise fetö/pdy örgütüne ait okul vb kurumların kapatılması, öğretmenlerin kamu ve özel sektörden el çektirilmesi, aymı şekilde asker, memur, polis vs. kamuda çalışanların tespit edilerek işlerine son verilmesi.
ayrıca işten el çektirilenlerin tekrar işe geri dönemlerinin asla mümkün olamayacağını belirtiyor.
yılı 1993 yani turgut özal'ın zırt pırt kanun hükmünde kararname ile devleti yönettiği yıllar. 2016 yılı onu baz alıyor.
arkadaşlar o kadar gevşek durmayın derim ve asla kimliksiz sokağa çıkmayın.
bir de şaka bile olsa birilerini ispiklemeyin, vallahi adamın götünden kan alırlar vicdan azabından geberirsiniz. olmazsa, ohal insanları o hale dokar ki, ispikçiyi de ele verirler olay mahkemeye intikal edince işte o zaman da kan alma sırası ispiklenene gelir.
ohal şimdilik ciddiyetsiz görünse de kısa zamanda doğum sancıları başlar, etene çıkıncaya kadar.
daha suyu bile gelmedi.
kilciklitazefasulye kilciklitazefasulye
olağan üstü hal...
yani devletin tepesindekilerin millet adına verdiği kararların yargı yolu kapalı olmak üzere alındığı, bir nevi at koşturduğu kısa süreli yönetim biçimi. kısa dediysem, aldanmayın, süre uzayıp kısalabiliyor, şimdilik minimumda 3 ay, yani ülkenin anasını bellemek için gayet yeterli bir süre.
ki aslında askeri okullarla ilgili verilen kararlar sonrasında görülüyor ki zamanı iyi değerlendirme niyetinde olan bir yönetimimiz var. kapatılan okulların binalarının nasıl "değerlendirileceği" ise merak konusu!
hadi pollyannacılık yapıp, "müze" olacak diyelim. inandınız mı?
darbe savar darbe savar
bazı yazarların varlığını unuttuğu şey. unutanları ihbar ederek itinayla vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. öyle artık beleşe provokasyon yapmak yok. her şeyin bir bedeli olacak değil mi?
2 /