öküz olmadan gopa sıçmak

ontolojikvaka ontolojikvaka
öküz arabasının* bir uzantısı olan parçaya "gop" denir. bu söylemeden kasıt, belirli bir yaşa yada yetkinliğe ermeden belirli işlerin yapılamayacağıdır. ancak burda doğrudan kastettiği enenmemiş* boğaların arabaya bağlanamayacağıdır. /pc:/ çünkü saldırgandırlar.