olağanüstü hal

1 /
gudu bet
cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun olağanüstü hal ilanı kararı ile yürürlüğe giren sebebe bağlı bir işlemdir. yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ve süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edilebilir.

olağanüstü hal ilanı sebepleri:
- tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım halleri,
- anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması halleridir.
jassmine
devleti yöneten birimlerin, afet ve terör gibi halkın güvenliğinin risk altında olduğunu düşündüğü durumlarda aldığı karardır.

afet söz konusu olduğunda; acil eylem planı yürülüğe girer. bu plana göre bölgeye yiyecek,içecek,barınma malzemeleri, tıbbı yardım ve güvenliği sağlayıcı birimler sevk edilerek bölge kontrol altına alınır ve afetzedeler güvenli bölgelere sevk edilir.

terör söz konusuysa birçok yasağı beraberinde getirir. sokağa çıkma yasağı ilan edilir öncelikle. bu durum bir sonraki ''sokağa çıkabilirsiniz'' emrine kadar devam eder. hangi saatler arasında ev dışında yaşabileceğinize devletin karar verdiği durumdur.
nefretsoylemi
50 günde 90 şehit verilmiş ve halen daha ilan edilmemiştir.

"anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, milli güvenlik kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir.

bu karar, derhal resmi gazetede yayımlanır ve aynı gün türkiye büyük millet meclisinin onayına sunulur. türkiye büyük millet meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağırılır. türkiye büyük millet meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir." *
1 /