olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

azwepsa azwepsa
aspava'da da olduğu gibi, önce sağlık demektedir. ayrıca insan sağlıklı olmadıktan sonra cihan padişahı olmuş neye yarar diyerek kanuni, "bizim de işimiz zor be abi" iması yapmıştır.
yardımcıfil yardımcıfil
devlet kelimesinin mutluluk anlamına geldiği, cihanda en büyük mutluluğun sağlık olduğunu anlatan, bu haliyle anarşistleri ters köşeye yatıran bir kanuni tümcesi.
çar birinci petro çar birinci petro
selim bin sultan süleyman han halk arasında bilinen kanuni sultan süleyman avrupalı tarihçilere göre muhteşem süleyman olarak bilinen ve muhibbi mahlasını kullanan divan edebiyatı şairinin en bilinen eseridir.

failatün failatün failatün failün vezninde kaleme alınmıştır.

halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

saltanat didükleri ancak cihan gavgasıdır
olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi

ko bu ıyş u işreti çün kim fenadur akıbet
yar ı baki ister isen olmaya tâat gibi

olsa kumlar sagışmca ömrüne hadd ü aded
gelmeye bu şişe i çarh içre bir saat gibi

ger huzur itmek dilersen ey muhibbî farig ol
olmaya vahdet cihanda kuşe i uzlet gibi

sultan süleyman der ki;

halk içinde devlet gibi itibarlı bir şey yoktur
dünya devletinde bir nefes sağlık gibisi yoktur

saltanat dedikleri cihan kavgasıdır
dünyada birlik gibi şans ve mutluluk yoktur

bırak bu içki işlerini çünkü fenadır sonumuz
kalıcı bir yar ister isen yoktur ibadet gibi

ömrün sınırlı sayıdaki kumu olsada
gelmesin bu şişe içindeki felek saati

gel huzura ermek için muhibbi köşene çekil
şu yalnız dünyada, yalnız bir köşe gibisi yoktur

not: "süleyman padişahtı" diye mesaj atmayın sakın; kendimi parçalarım. biz burada edebi kısmını inceliyoruz sadece.