ölüm belgesi

schwarzhoffner schwarzhoffner
kişinin hem biyolojik hem de hukuki varlığının sona erdiğini ve artık vatandaşlık haklarını da tamamen yitirdiğini gösteren belge.

ölüm resmî sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmî sağlık kurumuna getirilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.