ömer mümtaz tanbi

ofansif sol bek ofansif sol bek1859-1925 yılları arasında yaşayan adige asıllı türkiye cumhuriyeti vatandaşı bürokrat ve siyasetçi.

1859 yılında bir adige ailesinin oğlu olarak kafkasya'da dünyaya geldi. ailesiyle birlikte 1864'teki büyük çerkez sürgünü sonucunda osmanlı'ya göç etti. ankara rüştiyesi'nden mezun olduktan sonra dahiliye nazırlığı bünyesinde görev almaya başladı. ankara emniyeti ikinci komiserliği, ankara, mamuret-ül aziz ve ve samatya başkomiserliği, konya polis müdürlüğü, istanbul polis meclisi başkanlığı, kütahya, yozgat ve lazistan mutasarrıflığı yaptı. 1914 seçimlerinde ankara'dan mebus seçildi ve bu görevi meclisin padişah vahdeddin tarafından feshedildiği 21 aralık 1918'e kadar sürdürdü. 1919'da milli mücadeleye katıldı. sivas kongresi'nde ankara delegesi olarak yer aldı ve heyet-i temsiliye'ye dahil oldu. 1920 seçimlerinde yine ankara'dan mebus seçildi. meclis-i mebusan'da felah-ı vatan grubunun önemli isimlerinden birisi olarak yer aldı. istanbul'un işgali ve meclisin dağıtılmasından sonra ankara'ya geçerek tbmm'ye katıldı. 1923 seçimlerinde de ankara'dan mebus seçildi. mebusluk görevini sürdürdüğü sırada 23 şubat 1925'te vefat etti.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)