ömer öztüyen

pikolata pikolata
nam-ı diğer viola ömer. gözlerini kapatıp transa geçtiğinde, sadece çalmakla kalmaz:

(bkz:
)

özellikle 4.dakikadan itibaren izlenirse, demek istediğimi anlatabilecek bir diğer performansı için:
(bkz:
)