ön yargılı insanlar

en gereksiz monsieur en gereksiz monsieur
i̇statistik bilimini, kategorileştirme refleksini, benzer nitelikte algılanan her şeyi birlikte gruplayıp değerlendirmeyi, 'büyük resmi görme' yetisini kullanma ve benzeri özelliklerini hayatının her alanında rahatça ve gururla kullanan insan evladının, bu davranışın ucu kendisine dokununca şikayet ettiği türdeşleridir.

önyargı insan beyninin doğal çalışma biçimidir. değerlendirdiği girdileri benzerliklerine göre gruplar ve öyle işler. vücuttaki en yüksek enerji tüketen organ olan beynin bu enerji tasarruf stratejisi olmasaydı insan mahlukatının ilkel dönemindeki vahşi yaşamda soyu devam eder miydi bilinmez. kısacası insan yaratığı kendi türdeşleriyle karşılıklı anlayış konusunda pek te öyle ahım şahım bir varlık değildir.

böyle olduğu halde bu koruyucu hızlı karar verme özelliği her fırsatta tü kaka edilir, yani beynin veri ve yetkinlik sabitken her seferinde aynı sonuca ulaşacağı işlemi defalarca tekrar tekrar yapması gerektiği savunulur. i̇zlemesi eğlencelidir.

burada komik olan, herkes kendi dışındaki her şeye karşı önyargıyla yaklaşmakta sakınca görmediği halde yine herkesin önyargıdan şikayet etmesi, bundan biraz daha can sıkıcı olan ise önyargıların genellikle doğru çıkmasıdır.
bu başlıktaki 10 giriyi daha gör