ordinaryüs profesör

fempusay fempusay
1960 öncesinde en az 5 yıl profesörlük yapmış ve tabiatiyle eserleriyle kendini ispat etmiş ve yanında bir kürsüyü yöneten profesörlere verilen ünvandı. *
bu başlıktaki 18 giriyi daha gör