ordinaryüs profesör

aziz minur aziz minur
960 değil, 981 de çıkarılan yasa ile lağvedilmiş unvan, sıfat, nam.
hititolog sedat alp ordinaryüs sıfatı taşıyan son kişiydi galiba, 2006 yılında onu da kaybettik. toprağı bol olsun.
bu başlıktaki 18 giriyi daha gör