öreke

ilim ilim
i.ö 2. yyda roma'da doktorluk yapan soranos, ebe sandalyesini ayrıntılı biçimde yazıp anlatmıştır. sandalyenin ayarlanabilir genişlikte hilal şeklinde oturağı, tutup güç almak ve yaslanmak için kolları ve arkalığı bulunur. bu biçimiyle öreke 2.000 yıldan uzun süre kullanılmış, son yüz elli yıldır diplomalı ebeler çoğaldıkça kullanımı azalmıştır. ebe örekesiyle aynı kökten olması gereken, yünü bükerek iplik yapmaya yarayan aletin adı, yunanca roka, it. rocca'dan türkçe'ye girmiştir.