organik ve inorganik bileşikler arasındaki farklar

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
nonscholasedvitadiscimus
1.organik bileşikler genellikle yanıcıdır.inorganik bileşikler yanıcı değildir.
2.organik bileşiklerin erime noktaları genellikle düşüktür.(300 c nin altındadır.)inorganik bileşiklerin ise genellikle yüksektir.
3.organik bileşikler genellikle suda çözünmezler,inorganiklerin çoğu suda çözünürler.
4.organik bileşiklerin çoğunun yapısı iyonik değildir,inorganikler ise iyonik yapıdadır.
5.organik bileşiklerde izomerizm büyük rol oynar.inorganikler de izomerizm yoktur.
organik bileşiklerin oluşumunda katalizörlerin rolü büyüktür.farklı katalizörler kullanılarak aynı maddelerden farklı bileşikler oluşturulabilir.
6.organik bileşiklerle yapılan reaksiyonlar fazla ısı ve zaman gerektiriler ,inorganik bileşiklerin reaksiyonları daha hızlıdır.
7.organik bileşiklerin yoğunlukları genellikle düşüktür.


(bkz. `organik bileşikler)
(bkz. `inorganik bileşikler)
casnesem
organik bileşiklerin dansitesi genellikle düşüktür.
organik bileşikler ile inorganik bileşikler arasındaki bu farklılıklar karbon atomunun periyodik cetveldeki yerinden kaynaklanır.