orhan veli nin poetikası

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
kuş sütü kuru hüzün
garip adlı dergide kendi sanat görüşünü ifade etmiştir.(1941)
cümleler bizzat orhan veli'ye aittir.poetikasının temel niteliklerinin bir özetidir.


- bir şiirde eğer takdim edilmesi lazım gelen bir ahenk varsa,onu temin eden şey ne vezindir ne de kafiye.o ahenk vezinle kafiyenin dışında da vezinle kafiyeye rağmen mevcuttur.
( sistem karşıtlığı,serbestlik ilkesi,serbest nazım)

- teşbih,istiare,mübalağa, ve bunların biraraya gelmesinden meydana çıkacak bir hayal zenginliği ümit ederim ki tarihin aç gözünü doyurmuştur.
( sanatsızlık ilkesi,serbest nazımın yeterliliği)

- yeni bir zevke ancak yeni yollarla yeni vasıtalarla varılır.birtakım nazariyelerin söylediklerini bilinen kalıplar içine sıkıştırmakta hiç bir yeni,hiç bir sanatkarane üslup yoktur.
( taklide karşı olma görüşü,eskiye tenkit)

- tarihin beğenerek andığı insanlar daima doruk noktalarında bulunanlardır.onlar bir geleneği yıkıp yeni bir gelenek kurarlar.
( yeniye karşı heves,eski sanat biçemi karşıtlığı)

- ben sanatta tedahüle(kullanım) taraftar değilim.şiiri,şiir resimi, resim musikiyi de musiki olarak kabul etmeli.
( şiir salt şiir olmalı,diğer sanatlar kendinde özgü olmalı)

- şiir manadan ibarettir.mana insanın beş duygusuna değil kafasına hitap eder.
( sade de olsa şiir manasını insan anlayabilecek seviyededir.)

- edebiyat tarihinde her yeni cereyan şiire yeni bir hudut getirdi.bu hududu azami derecede genişletmek,daha doğrusu, şiiri hududtan kurtarmak bize nasip oldu.(melih cevdet-oktay rıfat)
( sanatsızlık ilkesi-sınırsızlık)

- bizim arzumuza en çok yaklaşan edebi akım sürrealizmdir.
(rüya-bilinçaltı-yenilik-sınırsızlık vs gibi özellikler hasebiyle)

- ruhi otomatizmi fikir sistemlerinin ve sanat anlayışlarının çıkış noktası yapan bu insanlar,vezni ve kafiyeyi ortadan atmak mecburiyetinde kaldılar.
( eylemdeki kararlılık ve tutarlılık anlayışı)

- sanatkar,bizi söylediklerinde masum olduğuna dair inandırmalı.
(gerçekçi anlayış)

- şiirde hücüm edilmesi gerektiğine inandığım zihniyet mısracı zihniyettir.
( sanatkarane biçeme olan karşılık)
ebrartan
türk şiirinde kendi zamanına kadar varolagelen şiir anlayışları sarsarak yeni bir yol açmada faydalı olan poetikadır. maalesef kendisi de dahil bu anlayışı ileriye taşıyacak bir isim çıkmamıştır.
kuş sütü kuru hüzün
ileri bir adım olmasa da kendisinden sonraki birçok nesle ilham kaynağı olacak bir poetikadır.
mihenk taşıdır edebiyatımızda.1940 lı yılların edebi yazınında en çok konuşulan ve tartışılan bir poetika olmuştur.