orta direk

makteo makteo
türkiye'de gittikçe yok olan bir kesim. zengin olmayan, fakat elde ettiği gelirle fakirlik seviyesinin üzerinde bir yaşam standardını yakalayabilen kitleyi temsil etmek için kullanılır.