orta sınıf

kerkerte kerkerte
marksist sınıf tanımı gereğince olmayan sınıf. marksizm iki sınıfı tanımlamıştır. buna göre üretim araçlarının mülkiyetine sahip olanlar yani burjuvazi ve üretim araçlarına sahip olmayan, ücret gelirinden öte bir geliri ya da gelir elde etme kaynağı olmayan işçi sınıfı. bu iki sınıf arasında naylon bir sınıftır orta-sınıf.

(bkz: küçük burjuva)
bu başlıktaki 10 giriyi daha gör