orta sınıf

ecg ecg
önemli...

her iki sınıf içinde: hem işçi sınıfı hem de sermaye sınıfı açısından. öğrenciler, doktorlar, avukatlar...
bunlar olmadan olmaz. bunlar olmadan iktidar ele geçmez. demek ki gözünüzü iktidara diktiyseniz, orta sınıfları ya kendi safınıza çekmek zorundasınız ya da tarafsız kılmak zorundasınız. aksi maddi olarak mümkün değil.

fransız devrimi, bolşevik devrimi... her birinde varlar: olmak zorundalar...

demek ki gözünü iktidara diken bir özne için orta-sınıfların tercihi önemli. bunların örgütlülüğü de önemli.
kapsayıcılığı var, kendisinin örgütleyici etkisi var.

özal'dan beri başlatılan orta-sınıf vurgusu bu yüzden anlamlı. sermaye sınıfı bunu biliyor. buna göre davranıyor.

ancak tersi için durum daha kötü. işçi sınıfı ideolojisi ile işçicilik birbirine karıştırılıyor. orta sınıflar reformist ilan edilip, proleterleştirilmeye çalışılıyor. demek ki iktidara göz diken özne marjinalleşiyor.

68 fransa'sında işçi grevlerini öğrencilerin başlatması bir tesadüf değil. bolşvik pastisinin orta-sınıf aydınlardan oluşması da öyle. işçi sınıfı ideoojisi ile onun siyasal bileşenleri arasındaki çizginin netleşmesi şart. tarihsel olarak şart. tabi hedef iktidar ise.
bu başlıktaki 10 giriyi daha gör