osman gazi

aqua aqua
bir gece hocası şey edebali'nin evinde kalırken, bulunduğu odada kur'an gören ve edebinden ayaklarını uzatmaya çekinen, sabaha kadar uyuyamayan, ufacık beyliğini dev bir imparatorluğun temeli olacak şekle sokan devlet adamı.

osmanlı devleti'nin kurucusu olan osman gazi 1258'de söğüt'te doğdu. babası ertuğrul gazi, annesi hayme hatun'dur. osman gazi uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaşlıydı. omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı aşağı kısmına oranla daha uzundu. başına kırmızı çuhadan yapılmış çağatay tarzında horasan tacı giyerdi. iç ve dış elbiseleri geniş yenliydi.

osman gazi değerli bir devlet adamıydı. dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adaletliydi. fakirlere yedirip, giydirmeyi çok severdi. üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa, hemen çıkartıp ona hediye ederdi. her ikindi vakti kendi evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi.

osman gazi, 1281 yılında söğüt'te kayı boyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. aşiretin ileri gelenlerinden ömer bey'in kızı mal hatun ile evlendi ve bu evlilikten ilerde osmanlı devleti'nin başına geçecek olan oğlu orhan gazi doğdu.

osman gazi, ahi şeyhlerinden edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. sık sık şeyh edebali'nin eskişehir sultanönü'ndeki dergahına gider ve misafir kalırdı.

osman gazi bir gece şeyh edebali'nin dergahında misafirken, bir rüya gördü. sabah olunca hemen şeyh edebali'ye koşup, ona şöyle dedi:
"şeyhim, rüyama girdiniz. göğsünüzden bir ay çıktı. yükseldi, yükseldi, sonra benim koynuma girdi. göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı. büyüdü, yeşillendi. dal, budak saldı. dallarının gölgesi bütün dünyayı tuttu. rüyam ne manaya gelir?

şeyh, bir süre sustuktan sonra ona şöyle dedi:
"müjdeler olsun ey osman! hak teala, sana ve senin evladına saltanat verdi. bütün dünya, evladının himayesinde olacak, kızımda sana eş olacak."

bu olaydan sonra şeyh, kızı bala hatun'u osman bey'e verdi. bu evlilikten de alaeddin doğdu.

anadolu'da kurulup, 600 yıllık bir tarih diliminde ve üç kıtada hüküm süren osmanlı devleti'nin kurucusu osman gazi, 1326'da bursa'da nikris hastalığından vefat etti.
değiştir bu ne ya değiştir bu ne ya
büyük ve ilk osamnlı padişahıdır.1258'de söğütte doğmuş 1324'de bursa'da ölmüştür.1299 yılında kurduğu ve kendi adını taşıyan hanedanlık zamnla devlet olmuş ve tarihte büyük bir yer kaplamıştır.
atavratsilah atavratsilah
orhan gazi’ye vasiyeti şöyledir:

“genç olsun yaşlı olsun herkes için nihai son, ölüm şerbetini içmektir. ben de beka (sonsuzluk) alemine sefer ederken senin ikbal güneşinin parlamasını dilerim. senin gibi bir halefim olduğu için bu dünyadan ayrıldığıma üzülmem. şimdi, dünyanın üzüntü ve sıkıntılarını bir kenara bırakarak sana yapacağım nasihatlere kulak ver.

ey devlet ve ikbal sahibi oğlum! zalim olma! alemi adaletle şenlendir ve allah için cihadı terk etmeyerek beni şad et! fetih hareketine devam ederek rum memleketlerine de adalet götür. ulemaya riayet eyle ki, din işleri nizam bulsun. nerede bir ilm ehli duyarsan ona rağbet, ikbal ve yumuşaklık göster. askerine ve malına gurur getirip, alimlerden uzaklaşma. padişahlığın aslı ve esası, islamiyettir. bu sebeple allahü tealanın emirlerine muhalif bir iş eylemeyesin! bizim mesleğimiz allah yoludur ve maksadımız allah’ın dinini yaymaktır. yoksa kuru kavga cihangirlik davası değildir. bu alemde benim maksadım, gayem hep dinin zaferi oldu. sana da bunlar yaraşır. daima herkese ihsanda bulun! memleketin işlerini noksansız gör! rabbinin lütuf ve yardımının sana yakın olmasını istersen gece gündüz halkı korumaya çalış. hepinizi allahü tealaya emanet ediyorum!”
keightytwo keightytwo
"kazanmak kılıçla olur ve kolaydır, kazandıktan sonra muhafaza; iman, hizmet, şefkat ve adaletle olur." diyerek osmanlı imparatorluğu'nun temellerini atmıştır.
chixculub chixculub
bugün tarihçiler arasında tartışmalı bir konu da osman gazi'nin "gerçek adı" olarak adlandırılabilir. kimi tarihçilerin osman gazi'nin adının atman, ataman, otman olduğuna dair çeşitli varsayımları ve iddiaları vardır. iddialarını bizanslı tarihçi pachymeres'in osman gazi'den "atmanes" olarak söz etmesinden, kardeşlerinin ve oğlunun öztürkçe(oğlu orhan, kardeşleri gündüz, saru-yatı) olmasına dayandırılar.
obsession obsession
saçı, sakalı ve bıyığının renginden dolayı kara lakabıyla anılmış, en iyi savunmanun taarruz olduğu fikriyle hareket etmiş, adalet, eşitlik, hürriyet gibi mefhum'ları hakiki manada temsil ederek hak ve adalet timsali olduğunu yaptığı seferler sonrasında gayr-i müslimlerin hanelerini korunmasını isteyerekte onlara göstermiş ve her mana'da -bey denilmesini haketmiş mütavazi kurucu.
protest sanayici protest sanayici
osmanlı devleti'nin kurucusu olan kişi, lakin kendi adı osman değildir, asıl adı "otman", "atman" ya da "orhun" dur.
ve kayınpederi edebali tarafından hz osman'ın kılıcı ile hediyelendirildikten sonra "osman" adını almıştır.
rivayete göre asıl ismi orhun olduğundan dolayı oğlunun ismini orhan koymuştur.
osman (otman) gazi̇... asıl adı "otman", "atman" ya da "orhun" olan ve kayınpederi edebali tarafından hz osman'ın kılıcı ile hediyelendirildikten sonra "osman" adını alan... tari̇h türklerde başlar...