osman nuri özpay

ofansif sol bek ofansif sol bek
1878-1935 yılları arasında yaşayan hukukçu ve siyasetçi.

1878 yılında istanbul'da dünyaya geldi. istanbul hukuk mektebi'ni (günümüzde istanbul üniversitesi hukuk fakültesi) bitirdi. dava vekilliği, il genel meclisi üyeliği ve ikinci başkanlığı yaptı. 1909'da hüdavendigar vilayeti dava vekilleri cemiyeti'ni (günümüzde bursa barosu) kurarak başkanlığını üstlendi. mondros'tan sonra milli mücadeleye katıldı. sivas kongresi'ne bursa delegesi olarak katıldı. 8 ocak 1920 seçimlerinde bursa mebusu seçildi. istanbul'un işgali ve meclis-i mebusan'ın dağıtılması üzerine ankara'ya geçerek 1. tbmm'ye bursa mebusu olarak katıldı. mebusluk görevini yaparken aynı zamanda amasya istiklal mahkemesi üyeliği ve konya istiklal mahkemesi başkanlığı'nı da yaptı. 1923 seçimlerinde tekrar bursa mebusu seçildi. 1924'te terakkiperver cumhuriyet fırkası'na (ilerici cumhuriyet partisi) katıldı. parti 1925'te kapatıldı. 1927'de mebusluk görevi sona erdi. osmanlı ve cumhuriyet parlamentolarında toplam yedi yıl mebusluk yaptı. 7 aralık 1935'te hayata gözlerini yumdu. evli ve üç çocuk babasıydı.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)