osmanlı arması

gölgeningücü
osmanlı devletinin oldukça estetik bir görünüme sahip olan armasıdır..

osmanlı armasının üzerindeki sembolleri en tepeden başlayarak şöyle sıralayabiliriz:

*en tepede bir güneş şekli ve onu çevreleyen güneş ışıkları..

*güneş şeklinin ortasında armanın ait olduğu dönemin hükümdarının tuğrası..

*onun altındaki yukarıya açık hilalin üzerinde arapça “osmanlı devletinin hükümdarı olan …… han, allah’ın muvaffak kılması ve yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer.” anlamına gelen bir söz..

*onun altında, armanın tam göbeğine gelecek şekilde aynalıklı kalkan motifi..

*bu kalkanın çevresinde yıldızlar..(bu yıldızların sayısı çok zaman 12 adet ile sınırlandırılmış olup 12 burcu temsil eder. böylece osmanlı, kainatın merkezine yerleştirilmiş olur)

*kalkanın hemen üzerinde de devletin kurucusu osman gazi’yi temsil eden bir sorguç..

*kalkanın sağ yanında osmanlı sancağı..(renkli armalarda kırmızı ile gösterilir.)

*onun karşısında ise hilafet sancağı..(hilafet sancağının rengi aslında siyah iken, arma üzerinde hemen daima yeşil renkte gösterilmiş ve bazen üzerinde üç hilal kondurulmuştur.)

merkezdeki kalkandan osmanlı sancağı yönüne doğru uzanan şekiller ise şöyle sıralanır:

*sancağın üzerinde bir ok..

*sancak aleminin altında baltacılar ocağının kullandığı tek taraflı bir çift yüzlü teberler..(balta)

*sonra mızrak ve altında el siperlikli tören kılıcı..

*sonra ağızdan dolma bir top ve altında savaş kılıcı..

*hemen altında bozdoğan..(gürz)

*top ile bozdoğanı sancaktan ayıran boynuzdan yapılmış bir boru..(savaş ilanını ve sonra da mehterhaneyi temsil eder bu boru..)

armanın sol yanında, yani hilafet sancağı yönünde uzanan semboller biraz da modern olma isteğinin etkisiyle burada bulunurlar ve yine yukarıdan aşağıya şöyle sıralanırlar:

*sancak aleminin altında süngü takılmış bir tüfek..

*altında tek yüzlü teber(balta) sonra toplu tabanca ve topuz başlı âsa..

*asanın şeşper (savaş araçlarından altı dilimli topuz) topuzunun kenarına asılmış bir terazi(adaleti temsil eder)

*terazinin alt kısmında kitap şekilleri..(bu kitaplardan üstteki kuran-ı kerim alttaki ise diğer hukuk metinleri yerine geçen kanun kitabıdır.)

*hilafet sancağının altında çiçek şekilleri..(osmanlı’nın estetik yönünü gösterir)

*buketin hemen altında bir çapa..(tabii ki denizciliğin sembolüdür)

*arma göbeğindeki kalkanın hemen alt yanında dik duran bir borazan..(mızıka takımını temsil eder)

*onun altında çaprazlama duran tirkeş (ok kuburu) ile bir meş’ale.. (gece donanmalarını ve ok müsabakalarını hatırlatması içindir)

*armanın alt tarafını boydan boya süsleyen inci..defneyaprakları.. ve çiçek motifleri arasından sarkan beş madalya..(isimleri şöyledir: imtiyaz nişanı, mecidi nişanı, iftihar nişanı, osmanlı nişanı ve şefkat nişanı)

budur..
zogo
hemen baş tarafda bulunan güneş devletin azametini,
tuğranın altındaki ay dünyadaki bütün müslümanların koruyucusu olduğunu,
madalyonların asılı olduğu aksam osmanlı devlet kültürünü,
en altta asılı olan madalyonlar devletin bir milletler mozayiği olduğunu belirtir.
mısra i berceste-güneş motifi: motifin içinde yer alan tuğrada adı geçen padişah bir güneştir. güneş ise aydınlığın, gündüzün ve hayatın sembolüdür.

-sorguçlu sarık: ilk osmanlı hükümdarı osman gazi'yi ve osmanlı tahtını temsil eder.

-hilafet sancağı: yeşil zemin üzerinde beyaz ay-yıldızlıdır ve islamiyet'e bağlılığı temsil eder.

-süngülü tüfek: nizam-i cedit'ten itibaren ordunun asıl silahı olduğunu simgeler.

-toplu tabanca: 1840'tan itibaren kullanılmış olup ordunun modernize edildiğini resmeder.

-kalkan: 12 eyaleti temsil eden yıldızlar, imparatorluğun kainatın merkezi olduğunu simgeler.

-asa ve şeşper: asa bilgi ve yönetimi, şeşper asalet ve üstünlüğü temsil eder.

-terazi: devletin ve sultanın adaletini temsil eder.

-bereket boynuzu: bolluğu, üretkenliği ve bereketli osmanlı topraklarını temsil eder.

-kur'an-ı kerim ve kanunnameler: adaletin yazılı kanunlar ve şeriatla sağlandığını resmeder.

-çapa: donanmayı ve denizciliği temsil eder.

-meşaleler: geleceği aydınlatan, yol gösteren ülkü ile aydınlık günlerin habercisi anlamındadır.

-bitkisel motif: beş adet osmanlı nişanının asılı olduğu bu motif armanın tabanını oluşturur.

-şefkat nişanı: 1878'de 2. abdülhamid tarafından ihdas edilmiş olup, savaş zamanında ve büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilmiştir.

-nişan-ı osmani: sultan abdülaziz tarafından 1862'de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilmiştir.

-nişan-ı iftihar: sultan aldülmecid döneminde ihdas edilmiş olup, üst düzey devlet hizmetlileri ve askerlere verilmiştir.

-tuğra: (2. abdülhamid) padişah değiştikçe armadaki tuğra da değişir.

-hilal: geç dönem osmanlı armalarında yer alır. üzerinde arapça "allah'ın tevfiklerine güvenen osmanlı devleti'nin meliki abdülhamit han" anlamında yazı vardır.

-mızrak: akıncılardan bu yana son dönem mızraklı süvari alaylarını sembolize eder.

-osmanlı sancağı: kızmızı zemin üzerinde beyaz ay-yıldızlıdır ve bağımsızlığı temsil eder. (o kadar da kopmamışız değil mi ?)

-teberler: tek ve çift taraflı olarak iki adettir. osmanlı ordularının kutsal silahını temsil eder.

-kılıçlar: geleneksel türk kılıcı, adaletin, doğruluğun, gücün, savaşçılığın ve hükümranlığın sembolüdür. el siperlikli tören kılıcı ise subaylar tarafından kullanılır. bazı armalarda, topuz olarak da bilinen bozdoğan yer alır.

-top ve gülleler: istanbul'u fetheden top gülleleriyle beraber topçu ocaklarını temsil eder.

-borazan: mehterhane ve nevbet vurulmasıyla bağlantılı, nasıl savaşılması gerektiğini müziğin tonuyla ayarlanış görevini ve haberciliği sembolize eder.

-ok-yay-tirkeş: ata silahı ve muhafazası olarak güç kuvvet ve maharetli duruşu simgeler.

-nişan-i ali imtiyaz: 1876'da 2. abdülhamid tarafından ihdas edilmiş olup, devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere verilmiştir.

-mecidi nişanı: sultan abdülmecid tarafından 1851'de ihdas edilmiş olup, savaşlarda üstün başarı gösteren askerlere verilmiştir. başarılar arttıkça yükselen 5 ayrı çeşidi vardır.
yani duyuyoruz
valla kusura bakılmasın ama tam bir bulamaç. 'her şeyden koyun işte' denmiş. onlarda koymuşlar. ama cidden koymuşlar. topun tüfeğin ne işi var lan devlet armasında. bak dikkatli bakın. yok yok armada. elle duvarlara çizip yeni osmanlı hayalleri kuramadıktan, avrupa'nın bazı şehirlerinin metrolarına çizip korku salamadıktan sonra böyle arman olsa ne olur.

muhtemelen kraldan çok kralcı bir devlet görevlisinin bok yemesi. yada tamamen dış mihrakların oyunu bu arma.

_gülle ve top koydunuz mu lan?
_koyalım amk. onu da koyalım

resmen çizilemesin, aidiyet oluşturamasın, bir simgeye dönüşmesin diye yabancı devletlerin baskısı ya da yönlendirmesi ile oluşmuş armadır.

gülle nedir lan. gülle bu amk. armada ne işi olur güllenin.