osmanlı devleti

carriye roxalina carriye roxalina
şanlı bir tarihin emsali, dünyada bir benzerinin daha bulunmadığı, adaletin ve gücün simgesi, zeka ve cesaretin örneği olan padişahlara sahip cihanşümul devlet.
bu başlıktaki 51 giriyi daha gör