osmanlı devleti

2 /
sandinista sandinista
teokratik ya da feodal olmayan bir halife-padişahlıktır. teokratik değildir çünkü bu kavram daha çok batı avrupa'ya özgüdür; katolik roma papalık devleti gibi. burada papalık dinsel-siyasal en üst makamdır ve dinsel yanını öne çıkarır. osmanlı'da devlet gereklilikleri, dinden önce gelir. şeyhülislam ve kazaskerler devletin yönlendirmesiyle hareket ederler, bağımsız birer yetke değildirler. devlet politikaları, islam devleti ideolojisiyle yürütülmemektedir. dinsel bir rejim hakim olsa, devletin dininin dışında kalan dinler tanınmazdı ve tüm halkı müslümanlaştırmaya girişilirdi. böyle bir durum osmanlı'da yaşanmamıştır. feodal de değildir; merkeziyetçi yönetim hakimdir ve devlet mülkiyeti geçerlidir. bu sistemlerin yerine, doğu despotizmi ve sünni halifelik aktifir. kutadgu bilig'in ve asya devletlerinin toplum-siyasa görüşü osmanlı devleti'ni etkilemiştir. boyunduruğu altına aldığı halkların kültürüne girerek kendi ulusal aslını unutmuştur. yine bu da asya din-devlet geleneklerinde kendini gösterir.
kendine yazar kendine yazar
temelinde "adalet" olan bir devlet biçimi. bu sebeptendir ki ilk kuruluş yıllarında çoğu gayrimüslim şehir kendi rızalarıyla osmanlı devleti'ne dahil olmuşlardır. padişah en büyük otoritedir ve tanrının yer yüzündeki gölgesidir. meşruti ilahi temellidir. yönetilenler padişahın kullarıdır. padişahlık babadan oğula geçer.
herkesin sandığının aksine bir din devleti değildi. örneğin; kardeş katlini hiçbir dini temele oturtamazsınız. ama dini bir araç olarak kullandıklarını da unutmamalıyız. dünya imparatorluğu kurma arzusu, her yere adalet götürme arzusu,taht çekişmeleri,bilime gereken değerin verilmemesi ve bunlarla birlikte devletin temel unsuru olan "adalet sisteminin" ülke içerisinde bozulması imparatorluğu bataklığa çekmiştir. son çırpınışlar ise bataklığa batışını hızlandırmıştır.
the dark lord sauron the dark lord sauron
siyasi görüşleri nedeniyle genç neslin nefret ettiği kadim türk devleti. birkaç ruh hastası çıkıp osmanlı hayranı oldu, osmanlı özlemi çekiyor diye bu devleti ilkokul seviyesinde laflarla aşağılamaya çalışmak neyin kafası?
orlov orlov
medeniyet olarak dünya mirasına sadece nargile, lokum ve turk kahvesi ile katkı yaptığını düşündüğüm monarşi. başka bir şey bırakmamıştır, bırakan varsa münferittir.
krajinadecak krajinadecak
her ne sikimse her işgal etti halk "oh oh suyundan da koy,ne güzel osmanlı bizi işgal ediyor,çocuklarımızı kaçırıp götürüyor,kızlarımızı orospu yapıyor,yandan yandan"diye oynar bu devletin.komik mi geliyor,bana 77 milyonun en az 60 milyonunun buna inanması daha komik geliyor.
krajinadecak krajinadecak
36 sultanın 2'sinin annesi türk'ken,bunu kendi soyu zanneden andavallıların cansiperane savunduğu,arap-sırp-boşnak-türk-rum-ermeni-kürt-bulgar kırması devlet.soysuz diyor bi de,mahallenin şakacısı bu herhalde.
elefanten elefanten
şimdinin faşistleri tarafından arap-sırp-boşnak-türk-rum-ermeni-kürt-bulgar kırması diye aşağılanan çok milletli bir imparatorluk. 
krajinadecak krajinadecak
çok milletli olmasını abd gibi göçle falan olduğunu sananların ona buna faşist dediği güruh.işgal edip,sömürge yapınca "kültürel zenginliğine katmış" mı oluyorsun.ne süper savunmalar bunlar.
2 /