osmanlı tarihi

stocky2001 stocky2001
sait kofoğlu'ndan alınması durumda epey bir şey öğrenilebilecek, sait hoca ile alınan derslerin yüksek bilgi seviyesinde ve de zevkli geçmesine karşın eğer ezberden nefret ediliyorsa kesinlikle uzak durulması gereken ders. zira sait hoca direk kelimesi kelimesine ezberden sorar, genel kültür pek işlemez
desperate0082 desperate0082
ders kitaplarında, eğitim kurumlarında, araştırmalarda padişah, ordu sistemi, eğitim sistemi ve toprak idaresinden ibaret geçer.

hep övünülen bir şey; osmanlı tarihi.
resmi söylem ve dillerden arınamamıştır.
türklerin islamı kabulü diye bir başlık var hele; sanırsın aynı anda her türk, inançlarından vazgeçip müslümanlığı kabul etmiştir, o tarihlerde, değişimler ani ve kesin olmaktadır. aslında hiçte öyle değil. yer yüzü üzerinde hiç bir topluluk aynı anda, zorlama olmaksızın inançlarını değiştirmemiştir. efendim güya şamanizm islama çok yakınmış, bu yüzden türkler islamiyeti kabul etmiştir...
böyle bir düşünce ile başlar osmanlı tarihi.
koca koca devletler kurulur ve yıkılır en büyüğüne kadar.
osman gazi'nin halefleri sultan olur. topraklarda ikta sistemi uygulanır. her şey, devletin gelişimi için. ele geçirilen topraklarda, ümmetçi anlayışa göre, islami usül yerleşim planları yapılır.
ne tuhaf, herkes din değiştirir. ölenler ise savaştan.

topluma dair yine bir şey yok. onlar değiştirilir, padişah bir karar alır, onlar uyar. toplum? halk?
ha onlar mı?
uyuyor işte, uyuyor kurallara.

dönemine göre oldukça ileri sayılabilen toprak sisteminde, derebeylik yerine tımar sistemini uygulamaktadır.
uygulamaktadır da?

"osmanlı imparatorluğunda geçimlerini veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyn bölgelerden kendi nâm ve hesaplarına tahsil salâhiyeti ile birlikte tahsis edilmiş olan vergi kaynaklarına ve bu arada bilhassa defter yazılarındaki senelik geliri 20 bin akçaya kadar olan askerî dirliklere verilen isimdir" (barkan, islâm ansiklopedisi, timar md.)

bu sistem karşısında halk ne haldeydi? ne yapardı? gerçekten de çok mu adildi bu? belirlenen oran dışında fazla alanın tımarı elinden alınırdı eyvallah, ama belirlenen miktardan kalan toprak ekip biçene yeter miydi?

padişahlar değişir, askeri sistem değişir, sarayda entrikalar döner.
tarihe isimler düşer.
isyanlar bastırılır.
isyanlar çıkar. vergiler alınır, alınmaz. arttırılır. sarayda sultanlar boğazlanır...

halk ne durumdadır?
sağlıkları nasıldır? beslenmeleri neyledir? hiç bahsedilmez. toplumsal psikolojiden, bilimsel gelişmelerden, bulunmuşsa icatlardan bulunamadıysa nedeninden...

yüzlerce yıl süren iktidar ne iş yaptıysa yazılır. hepsi de hayırlıdır. isyancılar haindir. bir avuçtur, çapulcudur...
asılmıştır... ama halk nerededir?
metaforce metaforce
osmanlı tarihini televizyondaki diziden öğrenen bir vatandaşın vay haline...

osmanlının birinci dünya savaşına girmesini şöyle açıklayacaktır;
kanuni sabah erken kalkmıştı ve uykusunu alamamıştı. sonra sinirli sinirli yeni kanunlar çıkarmaya başladı bu kanunlardan biri de kapitülasyonlardı.

uykusunun kaçmasına sebep akşam yediği bozuk fasulye idi...
nisan cadısı nisan cadısı
hakkında doğru düzgün 1-2 kitap bile okumayanların bilmeden car car konuştuğu tarih.

ben bile senelerdir bu alanda eğitim almama rağmen yanlış yapmamak adına yorum yapmaktan kaçınıyorum, senin bu cesaretinin kaynağı ne a cahil? cehaletin mi?

ayıp lan, hem ayıp hem yazık...
karbonel karbonel
"hem öğren hem çocuğuna öğret" ifadesiyle sunulan animasyonlarla öğrenildiği takdirde "ecdadım da ecdadım" diyerek gaza gelecek genç nesilleri yaratacak ve bir dolu yanlış bilginin yeni kuşaklara aktarılacağı tarihtir.

vaktiniz varsa izleyin, eğlenin.
ii. mehmed'in gemi yaptırmak için dolmabahçe'deki tüm ağaçları kestirmesi nasıl bir olaydır? o tarihte dolmabahçe henüz deniz olduğundan yani daha doldurulmadığından ağaç değil olsa olsa deniz börülcesi, yosun falan vardır. bir de bu fikri "zafer çözüm üretenlerindir" diye sunuyor video. bu sahneyi ağaoğlu juniorlar için eklemişler herhalde. gizli mesaj da denizleri doldurup saray gibi siteler inşa etmek olabilir mesela. sonra da "yaptım olacak", "tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar" gibi cümle kurmayı küçük yaşta öğretiyorlar demek ki. gelsin 1453lü nice yeni projeler.

videoda "saraydaki çocukluğu baldan tatlı geçmiş küçük şehzade" olarak tanıtılan ii.mehmet'in kardeş katli konusunda attığı adımların, asırlar boyunca "saraydaki nice şehzadeyi" ne hale getireceğini de koysalarmış keşke. küçücük sabilerin hayatında, bir neslin süt kardeşler filmindeki gulyabani ile olan tramvası gibi, efsanevi bir tramva oluşurdu.