osmanlı türkçesi

2 /
birikiuckayit birikiuckayit
ismi çelişkili olan kavramdır.
eğer kastedilen yaklaşık 50-60 yıl önce konuşulan kelimelerse bunlar zaten birçok dilin katkısıyla oluşan bildiğimiz türkçedir.bir zaman uydurulan arı türkçe ya da şimdiki türkçe var diye o yıllardaki dil türkçe olmaktan çıkmıyor.kastedilen osmanlı alfabesiyle yazmaksa bunun adı osmanlı türkçesi olmaz çünkü ingilizceyi de herhangi bir kabile dili de osmanlı alfabesi diye tabir edilen harflerle ifade edilebilir,burda mesele semboldür.
gravity gravity
bakın şemseddin sami ne demiş

"söylediğimiz lisan ne lisanıdır ve nereden çıkmıştır? osmanlı lisanı tabirini pek de doğru görmüyoruz çünkü bu unvan selâtin-i osmaniye'nin birincisi, fatih-i meşhurun nam-ı âlilerine nisbetle müşarünileyhin tesis etmiş oldukları bir devletin unvanıdır. hâlbuki lisan ve cinsiyet müşarünileyhin zuhurundan ve bu devletin tesisinden eskidir. asıl bu lisanla mütekellim olan kavmin ismi "türk" ve söyledikleri lisanın ismi dahi "lisan-ı türkî"dir. cühela-yı avam indinde mezmum addolunan ve yalnız anadolu köylülerine ıtlak edilmek istenilen bu isim intisabıyla iftihar olunacak bir büyük ümmetin ismidir

alıntı
aşklaryalandöngelbebeğim aşklaryalandöngelbebeğim
bugün söyle bir şey geçti bundan çok rahat 150 sene evvel nineler çocuklarına mesnevi okuyormuş.bu şu demek oluyor osmanlıca bilmeyen ya da divan edebiyatına yüksek zümre edebiyatı diyen kesim halt yemiş.
ayrıca bu dilin yazı stilleri vardır ki her insan evladisi okuyamaz.

devlet arşivlerinde kriptolu yazıların yanında padişahın bizzat kendisinin yazdığı yazılar ve muharrir kişinin kafasına göre takıldığı bi yerde ahmet yazdığı diğer yerde mehmet okuyacağıniz süper sonik stilleri ile tarihçi arkadaşlara baş döndürüp kafa sevdiren dil.
2 /