ota boka paradoks demek

1 /
recai pengül recai pengül
azıcık çelişkili gözüken her şeye paradoks etiketini yapıştırmaktır. her tuzum var diyene salatalıkla koşmaktır.

bir şey çelişkili gözüküyor diye paradoks olmak zorunda değil abilerim. biraz altını kazıyın belki anlarsınız he?

-bütün giritliler yalancıdır. ben de giritliyim.

şuna bak. paradoksuna gel hele. bütün giritliler yalancı değildir belki ama sen öyle bir iddiada bulunduğun için yalancısın koçum. hani nerede kaldı paradoksun?

fermi paradoksuymuş, sisifos paradoksuymuş, zartmış zurtmuş. gece gece kızdırmayın kafamı hepinizin paradoksunu sıradan geçiririm.
ali kamber ali kamber
(bkz: ot bok paradoksu)

paradoksun tanımını bilmeden ahkam kesmektir. bir kuramın ilk bakışta çelişkili görünen bir yönüdür paradoks. ikinci ve sonraki bakışlarda hala çelişkili görünüyorsa ona tutarsızlık deriz ve tutarsız kuramları iş hayatında kullanmayız. dolayısıyla paradoks tanımı gereği "ilk bakışta çelişkili görünen şey"dir.

yok ben bağırıp tükürük saçacağım diyorsanız bugün yormayın kendinizi, gidin yatın, sabah dinç kafayla saçarsınız derim.
recai pengül recai pengül
tdk: paradoks -> çelişki.
çelişki ise zaten tutarsızlık demektir.

bir paradoks ilk bakışta tutarsız gözüküyorsa ama aslında tutarsız değilse paradoks değildir. alın size kıçımdan çıkmış sıcak bir ot bok paradoksu daha.

newcomb paradoksu gerçek bir paradoksur örneğin. yorumdan değil teoriden kaynaklanır. ancak bütün giritlilerin yalancı olduğunu iddia eden giritli amca ne kadar uğraşsa da paradoks olamaz. ot bok paradoksu olarak kalır.

tdk bir ilk bakış sözlüğü bir de ikinci bakış sözlüğü çıkarsın o zaman. madem kavramlar bakma sayımıza göre özlerini değiştiriyorlar.

(bkz: işine geldiği gibi tanım yapmak)
ali kamber ali kamber
tdk'dan yapıştırmacı yazarları iş başına çağırmış eylem. sorun şu ki; "ilk bakışta çelişkili" olan bir şeyin ikinci bakışta da çelişkili olabileceğini, dolayısıyla kuramı çökertecek bir tutarsızlığın tanımı gereği aynı zamanda paradoks adını alacağını anlama yeteneğinden yoksundur bu yazarlar.

üstüne üstlük aynı yazarlar birilerini işine geldiği gibi tanım yapmakla suçlarken, sıcak şeylerin girip çıktığı kıçlarından "gerçek paradoks" gibi kavramlar da çıkarmaktan çekinmezler. pekiyi acaba tdk gerçek paradoks için ne demektedir?

görüldüğü gibi ortada bir paradoks varsa, o da birilerinin paradoksun tanımını bile tutarsızlıklara düşmeden yapamıyor olmasından doğan paradokstur.
recai pengül recai pengül
paradoks sözcüğü üzerinden dezenformasyon kampanyası yürütenlerin işidir bu. sanki paradoksun anlamını bilmiyoruz.

princeton üniversitesinin leksikal veritabanı wordnet'te paradoks için "a statement that contradicts itself*" deniyor: "kendisiyle çelişen önerme". benim de yürüttüğüm tartışmada en başından beri temel aldığım tanım budur. bu tanım üzerinden değil de kendi kıçlarından uydurdukları paradoks tanımları üzerinden gidenler elbette istedikleri yere varırlar.

ne demiş büyük türk düşünürü ibni mefkûr? "görmeyen gözler için tavuğun yumurtlaması dahi bir paradokstur."

*http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn?s=paradox
recai pengül recai pengül
alın size ota boka paradoks deme sonucu ortaya çıkan bir ot bok paradoksu daha:

-ben her zaman yalan söylerim

bunun neresi paradoks allah aşkına? adam arada sırada yalan söyleyen arada sırada doğruyu söyleyen sıradan birisi. biz onun yalan söylediği ana denk gelmişiz. "hobarey paradoks bulduk." diye bu adamı baş tacı etmenin ne anlamı var? hey allahım ya...
ali kamber ali kamber
"kendisiyle çelişen önerme" anlamında olduğu söylenen bir kelimenin başına "gerçek" konunca aldığı anlamı hala açıklamayanların eğlencesidir. belli ki google'da yaptıkları bir araştırmada buldukları karşılığa bağlı kalmak yeni akıllarına gelmiştir. yine de bunu bir gelişme saymaktan geri kalmayalım.

diğer taraftan kendisiyle çelişmek gibi mantığı ilgilendiren bir olgunun fermi paradoksu gibi bilimsel kuramları ilgilendiren konularda nasıl bir etkisi olduğunu baştan düşünmemiş olmaları da büyük bir talihsizlik. halbuki tdk'dan yapıştırmacı, google'dan bulmacı bir yazara şunu da bulmak yakışırdı: physical paradox a physical paradox is an apparent contradiction in physical descriptions of the universe. while many physical paradoxes have accepted resolutions, ... wikipedia .

daha söyleyecek ne söz kaldı bilmiyorum. bırakalım sabaha kadar okuyup sindirsinler iyisi mi.
recai pengül recai pengül
wikipedia'daki fiziksel paradoks başlığını bulunca 40'ından sonra evlenen güvey gibi sevinenleri anlamıyorum.

benim derdim matematikteki mantıksal paradokslara hakettiği yeri geri vermek. olur olmaz her şeye paradoks diye atlama eylemini eleştirmek. eğer bu iş için wikipedia'da bir başlık açıldıysa bu ancak durumun vehametini ve benim ne kadar da haklı olduğumu gösterir. ota boka paradoks diyenler ellerini wikipedia'ya da atmışlar demektir bu.

ot bok paradoksçuları "seni kendi silahınla vuracağım." derken wikipedia'dan hevesle kopyalayıp yapıştırdıkları sayfaların benim tezime destek çıktığını dahi farkedemiyorlar.

edit: fiziksel paradokslar içinde fizik teorilerindeki matematiksel çıkarımların yol açtığı paradokslar varsa onlara lafım olamaz. onlar bazılarının kabullenmemek için direndiği gibi "gerçek" paradokslardandır.
recai pengül recai pengül
alın bu iş sonucu ortaya çıkan iki ot bok paradoksu daha. bunların varlığı da paradokstur muhtemelen çok bilmişlere göre:

ilki hedonist paradoksu:
-insan mutluluğu aradıkça onu bulamazmış.
paradoksa bak sen. ne çığır açıcı ne iç görü arttırıcı bir paradoks bu.

diğeri de moore paradoksu:
-dışarıda yağmur yağmakta ama yağmur yağdığına inanmıyorum.
-süpersin gerçekten de.

paradox of hedonism the paradox of hedonism, also called the pleasure paradox, is a concept in ethics that focuses upon pleasure and happiness as strange phenomena tha... wikipedia
moore's paradox moore's paradox concerns the apparent absurdity involved in asserting a first-person present-tense sentence such as, "ıt's raining, but ı don't bel... wikipedia

hâlâ pişkince "bu dünyada ota boka paradoks denmiyor." diyebiliyorsanız, şapkamı çıkartıyorum. benim uğraşacak başka işlerim de var.
ali kamber ali kamber
ancak, mantık paradokslarına hak ettiği yeri geri vermek gibi ulvi amaçları olanlar paradoks kelimesini yeniden tanımlarsa böyle bir eylemden bahsedebiliriz. ki kendileri en eski paradokslardan olan zenon paradokslarını küçük gördüklerini de kabul etmektedirler. ama zenon kimmiş? onlar neye paradoks diyorsa, paradoks odur.

önerdiğim wikipedia sayfasındaki bilgilerin kendilerini desteklediğini söylemelerinin yalnızca iki dakikayı bulması ise ilgi çekici. halbuki daha ilk paragrafta çözülebilen (ilk bakışta çelişkili görünüp de kuramca açıklanabilen) ve çözülemeyen (kuramdaki eksikliği işaret eden) paradokslardan bahsediliyor. sadece ikinci giriye bakarak bunun kimi desteklediği görülebilecekken insanları kandırmaya çalışmak pek seviyesizce.

zaten görüyorum ki bıraksam ben bir giri girmeden öncekileri yamamak adına on tane girecekler. öyleyse bırakalım girsinler, haklılıkları perçinlensin!
luto luto
yanlış tanımlamaktır.
bokun ota gübre olması, otu yiyenin de bir süre sonra sıçması, sıçılan bokun yetişecek ota gübre olması şeklinde devam eden gerçeklikte doğru tanımlama:
(bkz: bok yemek)
pardon;
(bkz: besin zinciri)
recai pengül recai pengül
bu konu hakkındaki iddialarımı güçlendiren süper bir destek buldum, yine kendimden geliyor.

(bkz: elma ağacının en tipik paradoksu )

ta bir sene öncesinden görmüşüm bu işlerin nereye varacağını da kendimce uyarmaya çalışmışım. ama kimse takmamış, ben bile unutmuşum. şimdi anlıyorsunuzdur bu ota boka paradoks demenin nerelere vardığını.
ali kamber ali kamber
ota boka ot bok paradoksu demek için, sırf bunu demeyi meşru kılmak için, can sıkıntılarınıza müstehzi müstehzi paradoks adını takmanız aklı başında hiç kimseyi gocundurmaz (bkz: ironik embesil). evet, verilen mizah dolu örnek gerçekten bir ot bok paradoksudur: ot da sizsinizdir, bok da.

neticede ota boka paradoks demek mümkündür, ota boka ot bok paradoksu demek de öyle... her şey niyetinize kalmış.
recai pengül recai pengül
"aklı başında"lığı kendinden menkul kimselerin gocunmadığı işmiş (!). kendi sıçtıkları bokun adını koyan benim gibilere gocunmadığını söyleyip onlara açık açık bok demenin ironisi ve embesilliği de bu gecenin tartışma konusu olsun bari.
1 /