otosansür

elpinoras elpinoras
her yerde bulunan; bir sanatı, edebiyatı, yazımı, kısacası her şeyi allak bullak eden, ideolojilerin ve yöneticilerin herhangi bir anlamı yokettiği ve gericileştirdiğinin esas olduğu algılama ya da anlamdır.
kalıptır.

kişi, kovulacağını düşünerek yazmak istediğini yazamaz....
kişi, atılacağını düşünerek o cümleyi oraya koyamaz.....
kendine sansür koyar..... sistem zoruyla buna alıştırılır....

bu çağımızın, ülkemizin, tüm sanatların en büyük baş belasıdır. otosansürün harekete geçmesine sebep olan şey, herhangi bir makam, mevki ya da yöneticiliğin başındaki insanların; gerici ve yobaz oluşudur.

onlar yobaz olmalıdır ki, yaşanılan ülkede hiçbir şey değişmemelidir,
onlar statükocu olmalıdırlar ki, her şey yerinde saymalıdır,
onlar gerici ve yobaz olmalıdırlar ki, yerlerinde her daim oturmalıdırlar.

otosansürü oluşturan koşulların vicdanının, kendi yataklarında, yastıklardaki kafalarda cezasını çekmesi dileğiyle....


(bkz: yobaz)
mental retardasyon mental retardasyon
sözlüklerde dönem dönem pısıp dönem dönem coşan kavram. sansür işte.

e şimdi bu herkese yakışmaz be kardeşim. sen bunu burda yapamazsın. olmaz, dar gelir. yakışmaz bir kere. azcık açsan yanlardan hafif, bu sefer de bol gelir.
yakışmaz buraya bu.
tam üstüne oturuyor bazılarında, bak onlara. onlardan olma sakın. olma itü sözlük.
thedewil thedewil
temel olarak, "bir kişi ya da kurumun, kendi eserini herhangi bir baskı olmaksızın, başkalarından dolayı sansürlemesidir".

ecnebicesi de self-censorship olarak geçiyor. türkçede yazımı "otosansür" şeklindedir. türkçeye yunancadan geçmiş oto ön ekinin bulunduğu bütün kelimeler gibi birleşik yazılır ve "kendi kendine" anlamı verir.

ör: otobiyografi: kendi kendisinin biyografisini yazmak, otokritik: kendi kendisini eleştirmek.


otosansür'ün "kendi kendine başkalarına sansür uygulamak" anlamına geldiğini iddia edenler oluyor. geçenlerde ekşi sözlük'te ekşi konusunda da denk geldim.

"insan kendi kendisine, başkalarına sansür uygulayamaz". sansür bir kişi veya kurumun, başkalarına uyguladığı bir politikadır. ben gidip bakkaldaki bulvar gazetesini ahlakıma aykırı bulup almıyorsam, o gazeteye "otosansür ya da sansür" uygulamış olmam. bu hür iradedir. dolayısı ile kimse benim sözlükte hangi başlığı, hangi yazarı okuyup okumamam gerektiğine karışamaz. eğer ben bir yazarı başkalarına okutmuyorsam, bu sansürdür.

ancak, ekşi++ ile ya da sözlükteki bir daha görmeyeyim butonu ile engelleyeceğiniz başlığa kendiniz karar veriyorken, ay ne kadar avam butonunda bu hak sözlükte belirli bir kitlenin elinde olabilmektedir ki, bunun da sansür olup olmadığının tartışmaya açık olduğunu daha önce de belirtmiştim.
elosa elosa
kimse kendi isteğiyle yapmaz muhakkak bir sindirilmişlik sonucudur. ananemin jargonuyla tavşan pisliği gibi olmaktır
(bkz: ne akar ne kokar)
topluma alt metinlerde yedirilir, pek sakıncalıdır.
yönetimlerin son yıllarda yazılı sözlü ve görsel basın üzerinde kurduğu baskı sonucu doksanlı yıllara nazaran çok daha çekingen yazar çizer hale gelişimiz duruma kabak gibi bir örnektir. sosyal paylaşım sitelerinde kurulan imamın ordusu bende de var isimli gruba dahil olurken sade vatandaş olan benim bile hiç bulaşmasak mı acaba sakata gelmeyelim tavrım daha da acı bir örnek teşkil eder tahmin edersiniz ki.
konu seks ise ya da içeriyorsa çekilen filmin basılmış kitabın cesaret örneği gibiymişçesine ilgi görmesi, kadınların yolda giderken sigara içmesinin hoş karşılanmayışı ve biz kadınların bu öğretiyi benimsemişliği aklıma gelen belirtileri arasındadır.
sonuçlarıysa gerek sözlü olarak gerekse yaşantıda kişinin kendisi gibi olamaması kendini olduğu gibi ifade etmekten çekinmesi basma kalıp ayıpları gerçekten ayıp sanmasıdır. aksırana tıksırana kadar içmenin kötü olduğu savını hiç dirençsiz süzmeden direk davranış biçimi olarak listeye alan toplumun çoğunluğuna dahil olmak ve benzeri şekillerde de tezahür edebilir.
kişinin kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi rızasıyla gösterdiği bir davranışsa eyvallahtır.
sıyrı sıyrı
uzun süredir girmediğim itüsözlükte farkettiğim, zamanında yaşanmış dava tehditleri dolayısıyla oluştuğunu sandığım durumdur.