ötüken

fempusay fempusay
oğuz destanı'na göre, tiyenşan dağları ile orhun havzası arasında bulunduğu belirtilen, ormanlık kutsal bölge.
ayrıyeten moğol dilinde yer tanrıçası demektir.
ingiliz dili ve edebiyatı ingiliz dili ve edebiyatı
türklere tarih boyunca yurt olmuş, maalesef yerini "kesin olarak" tarif eden bir belge bulunamadığı için günümüzde "hayali şehir", "hikaye" kelimeleriyle anlatılmakta. nitekim türklerin bilinen ilk alfabesi ile milattan sonra 8. yüzyılın başlarına dayanan, kül tigin'in 732 yılında, bilge kağan'ın 735 yılında yazdığı orhun yazıtları yani göktürk kitabelerinde ötüken'den türklerin ilk başkenti olarak bahsedilir.
aşkböceği aşkböceği
ötme(dua-niyaz) yeri anlamına gelen devlet başkenti. dünyada en büyük iyiliğin insana hizmet olduğu ve hizmetin en iyisinin devleti yönetmek olduğu anlayışı ve inanışına binaen verilmiş addır. tanrı kutu sahibi kutalmış bahadır alp kağanların han olduğu yerdir.
serafin serafin
(öt/öd) ve (ed/et) kökünden türemiştir. ötümek (dua etmek), etmek (gücü yetmek) ve utağan (döl yatağı) anlamlarını içerir. etmek (yapmak) fiili ile de bağlantılıdır. ötög moğolcada ayı demektir ve ayının yuvası toprağın içinde olup aynı zamanda kutlu sayılan bir hayvandır. ötüken türk, altay, moğol ve orta asya mitolojilerinde kutsal başkenttir. ötügen olarak da söylenir. ötügen (ötüken) türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve oradan dünya’ya dağıldığı yerin adı olarak da kabul edilmektedir. ormanlarla kaplı bir dağ, eski türkler için çok kutsal sayılır. orhun nehri kaynaklarını bu bölgeden alır ve göktürk devleti’nin de başkenti yine bu yörede kurulmuştur. inanca göre bütün büyük devletlerin başkenti burada kurulmalı idi. gerçekten de pek çok türk ve moğol devleti biraz genişledikten sonra başkentlerini bu bölgeye taşımışlardır. ötüken dağının namı adında bir koruyucu ruhu vardır. ve bu ruh yine büyük olasılıkla nuh peygamber’i temsil eden nama’dır.böylece nuh un gemisi ve ötüken arasında bir bağlantı kurulmuş olmalıdır. bilge kağan, orhun yazıtları'nda ötüken dağı'nın 'türk memleketinin yüreği' olarak önemini dile getirmiştir. hatta yazıtlarda, çinlilerin oyunlarına karşı koyup direnebilmek için "ötüken ormanı'nından ayrılmayın." öğüdü verilmiştir. ötüken şu an rusya ve moğolistan arasında bir yerde, yani orhun nehri'nin kaynaklarına yakındır. kaşgarlı mahmud, divanü lügati t türk'te; "tataristan çöllerinde bir yer adı. uygur iline yakındır."şeklinde tanımlanmıştır. ayrıca kaşgarlı, çizdiği haritada, basmıl bozkırlarının altında, "feyafi-yi tatar" tatar bozkırlarını ili nehri'nin sol tarafında (batısında) göstermiştir.
ötüken - vikipedi ötüken türk, altay, moğol ve orta asya tarihlerinde kutsal başkenttir. ötügen olarak da söylenir. ötügen (ötüken) türklerin yeryüzünde ilk var oldu... wikipedia
erolborek erolborek
çok da sevmediğim değersiz bir bot. 2 mb.lık ram' inde taşıdığı türk ülküsünün, işletim sistemini sikip attığı her halinden belli. wall-e nin selamı var kendisine. "ondan bi bok olmaz" dedi ayrıca.

edit: yazım hatası.
dumrul dumrul
"türk - islam" melezcisi dangalakların dillerinden düşürmediği yer tanrıçası toprak ananın adıdır.

proto-türkler ve moğollar'ın efsanelerde yer alan ilk türk başkentine ötüken adını vermeleri de tamamen toprağa biçilen kutsallıkla alakalı. yer tanrıçası toprak ana ile bunun bağlantısını kuramamak için bayağı geri zekalı olmak gerek.

aynı dangalaklar ilginç şekilde osmanlıcılık da yapıyorlar. oysa osmanlı devleti eski türk kültürüne düşmanlık üzerine kuruludur. kendisini her zaman roma'nın mirasçısı olarak tanımlamıştır. kültürel olarak da arapları ve farsları takip etmiştir.

ötüken tanrıçaydı dedim. osmanlı'nın konuya bakışını çok güzel gösteren bir örnek var. balkanların en yüksek dağı olan "musala"nın adı eskiden "tangra" imiş. tangra ise bildiğini türkçedeki tengri'nin proto-bulgarların ağzındaki söyleniş biçimi. osmanlı eski türklerin inanç biçimini hatırlattığı için "tangra" adına gıcık oluyor ve dağın adını maşallah diye değiştiriyor. o da bulgar ağzında "musala"ya dönüyor. lan bulgaristan'da bulgarların türkçe ad verdikleri dağın adını sen hangi kafayla arapçaya çeviriyorsun?

din birleştirecekse hazırda osmanlı ile bulgar halkını birleştirecek din varmış işte. ordan yürüsene koçum. ama olmaz, tengri, tangra, tanrı dersen şirk olur. tabii bunu bizim dangalak tosuncuklara da anlatmak lazım. ya ötüken sevdasını bırakacaksın ya da arapların allahını be canım. arapların tanrısı allah, türkün tanrıçası ötüken'den pek de elektrik alamıyor belli ki. hem de ötüken'in başı natıkay'la bağlı.

müşrik kızlar eqlesin.