output

nightwish nightwish
genelde çıktı anlamında kullanılır. bir sistem chart'ı hazırlarken (ya da üretim) inputun yanında kardeşi konumunda yer alır.