overwrite

options options
üzerine yazmak anlamına gelen ingilizce terim.
bilgisayar üzerinde ilgili klasörde * hali hazırda isim ve uzantı olarak var olan bir dosya üzerine aynı isim ve uzantılı yeni bir dosya kaydetme işlemidir.
il principa il principa
-overwrite = üstüne yazmak, içeriğini değiştirmek:
bir şeyi bulunduğu yerden söküp, yerine yeni bir değer atamak. eski değer kaybolur.
örnek olarak herhangi bir programlama dilinde önceden tanımlanmış bir değişkene yeni değer atarsak, değişkeni overwrite etmiş oluruz.