öys

homo erectus homo erectus
bir çok üniversite tarafından yeniden yürürlüğe girmesi istenen sınav, sebebi liseyi türev integral billmeden bitiren öğrenci sayısını azaltmak ve matematik derslerinde zorlanan öğrenci sayısını azaltmak