packet switching

azureel azureel
bilgisayar larında* (daha doğrusu her türlü veri* iletişiminde) geçerli olan yöntem.
bu ilkeye göre gidecek olan veriler;
önce parçalara ayrılıyor,
ardından her bir parçaya (pakete)
gideceği yerin adres bilgisi içeriği ve kaynağı hakkında bilgi ekleniyor
ve paketler ayrı ayrı
bulunan boş yollardan gönderiliyor.

1959~60 yıllarında paul baran tarafından bulunmuştur desek ayıp olmaz her halde
(bkz: arpanet)
not: türkçeye "paket anahtarlama" olarak çevriliyor galiba.

bu metodla çalışan ağlara en iyi örnekler internet ve gprs olur. ethernet, frame relay vs. bu yolla verilerini gönderirler.