pagan

1 /
radiance radiance
dünyanın bir çok yerinde belirmiş bir eski inanış sistemidir*..kendi içinde bidünya farklılık göstermesiyle ön plana çıkar...kimi paganlar tanrı tanrıça veya bunların birkaçtanesine inanırken kimileri de doğa ve evrenin güçleriyle haşırneşir olur*...
nienna nienna
her ne kadar türkçeye çevrilirken özellikle cnbc-e taafından putperest olarak çevrilse de kelime anlam kitaplı dinlerden farklı pantheonlara inanan anlamına gelir
fempusay fempusay
hıristiyanların tercihan tek tanrılı dinlerden olmayanları nitelemek adına kullandıkları bir kavram olmakla birlikte; bugün daha çoğunlukla fichte'nin romantiklik akımından etkilenen hippiler misali, ot böcek peşinde koşan, ideallerden yoksun, hayal dünyalarında yaşayan, yozlaşmış, lümpenleşmiş nesilleri ifade etmekte kullanılır.
easy company easy company
roma imparatorluğu hıristiyanlığı seçtikten sonra hızlı ve sistemli bir şekilde ortadan kaldırılan, simgeleri çarpıtılarak bugün hıristiyanlıkta (ve hatta bütün dünyada) kötü olarak bilinen şeylere dönüştürülen (bkz: pentagram) (bkz: lucifer) inanış şekli...
radiance radiance
insanların bilgi kaynağı olarak genellikle 3-5 bestseller roman ve yine 3-5 hollywood filmi kullanıp hakkında bolca ahkam kestikleri eski usüller...
guenever guenever
latince'de "kırsal kesimde yaşayan halk" anlamına gelen, kullanım karşılığı "doğaya özdeş tanrılara tapan insanlar" olan kelime. mitosun logostan çok daha ilerde olduğu bir dönemde, bence pek çok şeyi daha net görmüşlerdir ve logos onlara çok sonra, yaşadığımız çağlarda yetişecektir. romalıların ağızlarından tükürükler saçarak onları (ve onların nezdinde tüm mitos evrenini) logos düşmanı ilan etmesi komiktir, zira bu güzel insanlar vaktiyle ne anlattıysa, şimdi o çok sevdiğimiz kuantumcular, bilinççiler topyekün bu konuları "indirgenmemiş" seviyede açıklamakta/açıklamaya gayret göstermeye çalışmaktadırlar.

sonuç olarak herkes pagan.
jarlaxle jarlaxle
günümüzde ilahi dinler diye anlatılan dinlerin hepsinin temelini oluşturan inanç sistemidir. özellikle roma nın hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinin ardından halkın önemli bir çoğunluğunu oluşturan pagan lar soykırımlara ve katliamlara uğramıştır hatta bugün bulunan hristiyanlığa ve bağlı bazı tariktalar ve örgütler bizzat pagan ları yoketmek için kurulmuştur zamanında (bkz: tötonik şövalyeler). yılbaşının tarihinden tevratın 10 emirine(bkz: mısır pagan inançları), türbandan pazar günlerinin hristiyanlar için kutsal olmasına kadar birçok gelenek pagan inançlardan gelmektedir. uğradıkları katliamlardan sonra çoğu yeraltına çekilmiştir ve gizlice inanışlarını sürdürmüştür günümüzdeyse çeşitli tarikatlar olarak devam etmektedirler(bkz: neo pagan) hatta bazı ülkelerde pagan federasyonları vardır ve bu nadir ülkelerden biride çoğu insan bilmesede çok geniş bir paganist kültürü olan türkiyedir. dünya tarihine damga vurmuş birçok devlet adamı, tarikat, örgüt pagan kökenlidir (bkz: winston churchill in druid circle lideri olması) (bkz: nazi almanyası ve thule tarikatı).

aynı zamanda cruachan ın bir şarkısı

sözleride böyle;

a scourge on the world from the earliest days
christ, his church and his sinister ways
starter of wars, instigator of crimes
despoiler of cultures, destroyer of minds

more people have died in the name of christ
than any other in the history of life
you kill all who oppose your perfidious might
a religion of conquest born in black light

our father who art in heaven
corruption be thy name
you blind your people with lies
false prophet your only gain
thy kingdom come and be done
your time is now at an end
the veil is slowly being lifted
your past you must try to defend

they prey on our children so young and naive
these pedophile bastards they are a disease
they preach about love, or so i am told
but the love that they practice is twisted and cold
1 /