parmenides

darth minor darth minor
"daha sıcak hiç durmaksızın artar, daha soğuk da öyle. halbuki belirli nicelik olduğu gibi kalır ve artarsa varolmaktan çıkar''; ''daha genç olan daha yaşlı olandan yaşlı, daha yaşlı olan daha genç olandan genç hale gelir. onların yapamayacağı şey bu oluşu tamamlamaktır, çünkü oluşu tamamlasalardı oluş içinde olmayı da bırakırlardı, olurlardı..."
bu başlıktaki 7 giriyi daha gör