parnasizm

pandoranın email kutusundan pandoranın email kutusundan
realizm ve naturalizmin şiire uygulanmasıdır. adının kaynağı,louis xavier de richard ile catulle mendes tarafından hazırlanan ve alphonse lemerre tarafından basılan le parnasse contemporain -çağdaş parnasçılık- adlı eserdir.
ilovemylovebutmylovedoesntlovemeasmylove ilovemylovebutmylovedoesntlovemeasmylove
1860 yılında çağdaş parnas şiir dergisi etrafında toplanan sanatçılarca ortaya çıkarılmış bir akımdır. gerçekçiliğin şiire yansımasıdır. sanat için sanat görüşü benimsenmiştir. şair kuyumcu titizliğiyle çalışır. şekil çok önemlidir. romantizm akımına tepkidir. dış dünyayı nesnel bir bakışla anlatır. şiirde ölçü, kafiye ve ses uyumu çok önemlidir. bu özelliği parnasizmi sembolizm'den farklı kılar. uzak ve yabancı ülkelerin efsanelerinden yararlanırlar. şairler şiirlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir. bu akımın başlıca temsilcileri arasında theophille gautier, theodore banville, leconte de liste, jese maria de heredia ve francois coppee bulunmaktadır. türk edebiyatında ise tevfik fikret ve yahya kemal sayılabilir.
portakallı haribo mahmut portakallı haribo mahmut
19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmden hemen sonra ortaya çıkmıştır. realizmin ve natüralizmin şiirdeki görüntüsüdür. "sanat sanat içindir." ilkesini benimseyerek toplumsal sorunlardan uzak durmuşlar; dış aleme dönük, gözleme ve tasvire dayalı şiirler yazmışlardır. plastik güzelliğe önem verdikleri için şiirin de dış yapı özelliklerine, uyak ve ölçüye dikkat etmişlerdir. doğanın dış manzarası ve egzotik şeylere, yabancı ülke manzaralarına merak salmışlardır. dizelerde sözcüklerin oluşturduğu ritme önem vermişler, sağlam dizeler kurmuşlardır. dinsel konulardan, duygu ve hayallerden uzak durmuşlar; ahlak perdesini bir yana bırakarak dış yapı güzelliğini seyre dalmışlardır. tarihin parlak sayfalarına duydukları özlemi dile getirmişlerdir. tevfik fikret bu akıma örnek gösterilebilinir.
z3yn3p z3yn3p
*romantik şiir anlayışı ile fransa da ortaya çıkmıştır.

*doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir.

*sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur.

*nesneleri dış görünüşünü aktarmışlardır.

*kelimeler seçilerek kullanılır.kelimelerin sıralayışı ve ahenk önemlidir.

*kafiye ve redife önem verilir.

*romantizm’de bırakılan eski yunan ve latin kültürüne dönüşmüştür
yaşlı çocuk yaşlı çocuk
adını, louis xavier de richard ile catulle mendes’in hazırlayıp alphonse lemerre’in bastığı le parnasse contemporain (bkz: çağdaş parnasçılık) adlı eserden alır. klasizm, romantizm ve realizmin bütününe tepkili bir akımdır. 1830’lu yıllarda ortaya çıkmıştır. temel kuramı "sanat sanat içindir" diye özetlenebilir. aslında realizmin katı toplumculuğu ve gerçekçiliğine bir karşı çıkıştır. daha çok şiirde kendini gösterir. sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. bu akımın etkisindeki edebi eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. parnas şiir için "biçimciliği amaçlayan" şiir de denebilir. parnasizm, bir yönüyle kendisinden sonraki doğalcılığa kaynak olmuştur. zengin bir dil, zengin bir biçim, zengin ve yoğun bir duygusallık işlenir. theophile gautier’in şiirlerini, theodore de banville, leconte de lisle izlemiştir. parnasizm, edebiyat tarihinde leconte de lisle ile özdeşleştirilir.
witness the hysteric witness the hysteric
diğer edebi akımlara göre bu akımda yer alan estetik takıntısı ve biçime verilen değer bu akımı dışsallaştırmıştır ancak bilinmelidir ki eğer bugün doğal şiir ve sembolizm varsa bu akımın varlığı ve neden olmasındandır. yine de sembolistlere değişmem tabi. keh keh.. falan filan.
ironmoon ironmoon
bu akimi izleyen sanatçilarin ortak bir özelliği de eserlerinde kullandiklari sözcükleri özenle seçmeleri ve biraz da felsefi takilmalaridir.
tarum ayakka tarum ayakka
servet-i fünun edebiyatı döneminde benimsenmiş akımdır.

servet-i fünun edebiyatı'yla beraber batılılaşma hareketinin bir parçası olarak da nitelendirilebilir. dönemin sanatçıları: tevfik fikret, cenap şehabettin benimsemişler ve bu akımı şiirlerinde kullanmışlardır.

içe kapanıklığı, melankoli ruh halini, kapalı anlatım tarzını, sembollerinin kullanılmasını benimseyen bu akım, ''sanat için sanat'' düşüncesinin bir parçası belki de temelidir.
flor flor
gerçekliği şiire yansıtan, sanat için sanat görüşünü benimseyen, dış dünyayı nesnel bir bakışla anlatan edebi akım.