pas

1 /
yako yako
metallerin oksitlenmesi sonucu oluşan bazen istenen bazen de istenmeyen metaloksit tabakası. genel olarak iki tip özellik gösterirler. birinci tip demirlerde olduğu gibi boşluklu yapıya sahiptirler. bu tip paslar metallerde istenmez. boşluklu yapıya sahip oldukları için ana metal ile havanın yani oksijenin temasını engelleyemezler. bundan ötürü ana metal paslanmaya devam eder ve belli bir zaman sonra metalde delikler oluşmaya başlar.örnek olarak demir pası verilebilir. ikinci tip paslarda ise boşluklu yapıya rastlanmaz ve metalin üstünde çok ince bir pas tabakası oluştuktan sonra ana metal ile havanın temasını engeller ve paslanmanın devam etmesini engeller. böylece bizim paslanmaz diye bildiğimiz metaller oluşur. örnek vermek gerektirse aluminyum, titanyum, paslanmaz çelikler. bu metallerin hepsinin üzerine mikron mertebelerinde pas tabakası bulunur ve kalan metalin paslanmasına engel olurlar.
azwepsa azwepsa
oksitlenmeden farklı bir olaydır. metal oksit tabakası değildir. metal hidroksit tabakasıdır. pis bir şey. allah muhafaza...
vampyric romance vampyric romance
nemli ya da suyun bulunduğu ortamlarda, demir ve oksijenin kimyasal tepkimeye girmesiyle oluşan demir oksitler, genellikle de kırmızı oksitler için kullanılan genel bir terimdir.
1 /