patrick watson

sabit adam sabit adam
diğer şarkılarından zerre haberim olmayan ama lighthouse şarkısı ile günü batırdığım adamdır.
lighthouse:

en güzel kısmı:
won't you shine a little light on us now?
won't you shine a little light in your own backyard?
won't you shine a little light in your own backyard?