periyodik tablo

1 /
azureel azureel
dimitri mendeleev'in çağını aşan buluşu.
sadece doğada bulunan elementleri deil, henüz keşfedilmemiş olanların (hatta saffransiyum veya promethium gibi keşfedilemeyecek olanların bile) kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirten cetvel.
1
tuygun tuygun
elementlerin art arda keşiflerinden sonra elementlerin ortak özeliklerine göre sıralandığı bir tablo yapılma ihtiyacı belirmiştir. bu ihtiyaca dimitri mendelev periyodik tablosuyla cevap vermiştir. mendeleev'in tablosuna ilk bakan bilim adamları tablonun atom ağırlıklarına göre dizildiğini görünce dalga geçmişler "bu böyle olmadı haydi alfabetik bir tablo yapalım kıh kıh kıh" demişlerdir. ancak mendeleev'in tablosu kendisiyle dalga geçenlerle dalga geçercesine, çok ufak değişikliklerle günümüze kadar sapasağlam gelmiştir. nedir bu küçük değişiklikler? bazı elementlerin yerleri ve de sıralamanın atom ağırlığına göre değil de proton sayısına göre yapılmıştır. unutulmamalıdır ki atom ağırlığı proton sayısıyla paraleldir ve çoğunlukla da proton sayısı sıralamasıyla aynıdır.
ahmet karaca ahmet karaca
saçma tekerlemeler sayesinde akla tıkılan gereksizlik silsilesi.

hırsız limandaki nalet kadın rabianın cesedini fırlattı 1a
filo cinonun burnunu ısırıp attı 7a
hergele nejdet arsız karısı zeynebi rendeledi 8a


kaç sene geçmiş hala 3 sütun yazabiliyorum. kafamı sikiyim.
püfü püfü
(bkz: periyodik cetvel)

dershanelerin dağıttığı eşantiyon minik kimya kitaplarının içindeki minyatür versiyonu koparılınca lise kimya sınavlarında enfes bir yardımcı eleman olabilmektedir.

mezun olduktan öss geçip gittikten sonra şaşılarak büyük bir kısmının hala ezberde olduğu farkedilir.

izmir anadolu lisesi 2002-2003 dönemi 11fenc ing. sınıfından ismini açıklamak istemediğimiz hiper azimli bir öğrenci sıraya periyodik cetveli birebir çizerek o dönem kimya hocalarının efsane ilan ettiği öğrenci olmuştur.
casillasmania casillasmania
periyodik cetveli ezberlemenin en kestirme yolu elementlerin kısaltılmış hallerinden komik ve akılda kalıcı cümleler kurmaktır. öss başta olmak üzere her sınavda illaki sorulan periyodik cetvelin gözde gruplarından 1a grubunu şöyle tanırız:
'haydarpaşa lisesinin namlı kimyacısı rabianın cesedini fırlattı' , bazılarımız şu şekilde de söyleyebilir: 'haydarpaşa lisesinin nazik kimyacısı'
bir de 2a grubu vardır ki şöylesi bir kelime oyunuyla akıllarda kalmıştır:
'benim migrenimin cazip sırrı başımdaki rahatlığıdır'
öğrencilikte çareler tükenmez, söz konusu periyodik cetvelse ramazan manilerine taş çıkartacak mısralar yazılır onunla. şöyle ki, 7a grubunun manisi,
'flor klorun burnunu ısırıp attı'
daha bitmedi. 8a grubu, sevgili gururlu soygazlar. onları akılda tutmak için de bir manimiz vardır:
'hergele necip arsız karısını xesti rendeledi'

işte bu tümceler lise hayatı boyunca aklınızdan çıkmadığı gibi, lise bittikten sonrada dilinizden düşmeyecektir.
tecrübeyle sabittir.
karamelize ekmek karamelize ekmek
bugün kullandığımız halini ilk olarak rus kimyacı dimitri mendelyev geliştirmiştir. daha farklı şekillerde element sınıflandıran periyodik cetveller oluşturulsa da tüm dünyaca kabul edilen ve kullanılanı budur. temel olarak s p d ve f olmak üzere 4 bloktan oluşur. elementler artan atom numaralarına göre yerleştirilmiştir. çeşitli gruplara ve periyotlara ayrılmışlardır. sağa doğru gildikçe elementlerin elektronegatiflikleri artar aşağı doğru ise azaldığı gözlenir. ametallik için de durum böyledir.
easy company easy company
henüz keşfedilmemiş elementlerle birlikte şu anki kadrosu şöyledir.

hidrojen
helyum
lityum
berilyum
bor
karbon
azot
oksijen
flor
neon
sodyum
magnezyum
alüminyum
silisyum
fosfor
kükürt
klor
argon
potasyum
kalsiyum
skandiyum
titanyum
vanadyum
krom
mangan
demir
kobalt
nikel
bakır
çinko
galyum
germanyum
arsenik
selenyum
brom
kripton
rubidyum
strontiyum
itriyum
zirkonyum
niyobyum
molibden
teknetyum
rutenyum
rodiyum
paladyum
gümüş
kadmiyum
indiyum
kalay
antimon
tellür
iyot
ksenon
sezyum
baryum
lantan
seryum
praseodim
neodim
prometyum
samaryum
evropiyum
gadolinyum
terbiyum
disprosyum
holmiyum
erbiyum
tulyum
iterbiyum
lütesyum
hafniyum
tantalyum
tungsten
rhenyum
osmiyum
iridyum
platin
altın
civa
talyum
kurşun
bizmut
polonyum
astatin
radon
fransiyum
radyum
aktinyum
toryum
protaktinyum
uranyum
neptünyum
plütonyum
amerikyum
küriyum
berkelyum
kaliforniyum
aynştaynyum
fermiyum
mendelevyum
nobelyum
lorentiyum
kurçatovyum
dubniyum
bohriyum
bohriyum
hassiyum
metneryum
darmstadtiyum
röntgenyum
ununbiyum
ununtriyum (keşfedilmedi)
ununkuadyum
ununpentiyum (keşfedilmedi)
ununheksiyum (keşfedilmedi)
ununseptiyum (keşfedilmedi)
ununoktiyum (keşfedilmedi)
ununenniyum (keşfedilmedi)
unbiniliyum (keşfedilmedi)
amınakoyum (dünyadaki en büyük rezerv türkiye'de)
sooho sooho
1a grubu tamamen metal midir,3b grubunun özel adı nedir,hidrojen in özelliği nedir,8a tamamı asalgaz midir,aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur vb... bir çok salak sorunun öss de sorulmasına sebep olan sinir eden tablodur ki kesin doğru yaptim dediğiniz soruda bi götlük yapılmış olması çok yüksek ihtimallidir.
insect insect
periyodik tablo kimyasal elementlerin sınıflandırılmasına yarayan tablodur.elementlerin artan atom numaralarına sıralanması ile oluşturulmuştur. i̇cadı genellikle rus kimyager dmitri mendeleev'e maledilse de bu tablonun oluşumunda birçok bilim adamının katkısı vardır. bilimsel olarak bir elementin bulunması 1649 yılında henning brand’ın fosforu bulmasıyla başlamıştır. ve bu tablonun oluşturulmasında en büyük katkılardan bir diğerini ise 1913 de henry moseley bir grup elementin x-ışınlar tayf çizgilerin dalga boylarını ölçerek, atom numarası ile elementlerin x-ışınları dalga boylarının ilişkili olduğunu gösterdi. bu çalışma mendeleev, mayer ve diğerlerinin yaptığı gibi atom ağırlıklarını temel seçmedeki yanlışlığı gösteriyordu. periyodik tablodaki en son büyük değişiklik, 20. yüzyılın ortalarında glenn seaborg'un çalışmasıyla ortaya çıktı. 1940 da plutonyumu bulmasıyla başlayan araştırması, 94 den 102 ye kadar olan tüm uranyum ötesi elementlerin bulmasıyla sürdü. periyodik tablodaki lantanit serisinin altına aktinitler serisini yerleştirdi. 1951 de seaborg bu çalışmaları ile kimyada nobel ödülünü kazandı. 106 nolu element seaborgiyum (sg) olarak adlandırıldı.

önemli olacağını düşündüğüm bir not: henry moseley, ünlü bilim adamı rutherford'un öğrencisidir. i. dünya savaşında asker olarak göreve çağrılır, görevi ise savaş fotoğrafçısıdır. savaşa giden moseley 10 ağustos 1915 yılında gelibolu'da ölmüştür.
1 /