peter pan sendromu

amaranth amaranth
ilk sendrom 1983'de dan kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunmuştur. ismi, james matthew barrie'nin peter pan isimli romanından gelmektedir. fakat, peter pan sendromu isimli kitap, bu sendromu detayı ile analiz etsede, dsm ıv tarfından gerçek bir hastalık olarak tanılmıyor.

bu sendrom en çok olgun yaşta belirtiliyor (sosyal görevleri olduğu andan itibaren). en çok bekar insanlarda görülmektedir. dan kiley, bu sendromun küçüklükte, annenin baskısı ve babanın otoritesizliğinden kaynaklanıyor.


bu sendrom ayrı bölümlere ayrılıyor:

* 10-15 yaş arası: çocuk dış dünya ile bağlantısını, korku yüzünden, koparmaya çalışiyor. görevlerinden kaçıyor ve yalnız kalıyor.
* 16-22 yaş arası: kendini beğenme ve maçoluk hissediliyor.
* 23-25 yaş arası: hayattan mutsuzluk ve rahatsızlık hissediliyor.
* 26-30 yaş arası: sendrom ilerliyor ve durum daha vahim oluyor.
* 45 yaşından itibaren: tekrardan çocuk olmaya çalışılıyor ve istenilmeyen hayat modundan uzaklaşılıyor.


peter pan sendromu - vikipedi i̇lk sendrom 1983'de dan kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunmuştur. i̇smi, james matthew barrie'nin peter pan isimli romanından gelmekted... wikipedia
avrat avrat
toz pembe bir dünya kurup orada yaşamaktır. sendroma yakalanan bireylerin hayatında acı falan yoktur. adamlar (gbkz: tatlı limon)lara inanırlar, pollyannacılık oynarlar.
bismillahirahmanirahimof bismillahirahmanirahimof
dan kiley'in hiç büyümeyen erkekler alt başlığıyla kaleme aldığı, günümüz erkek profilini çok iyi analiz etmiş olduğu güzide kitabı.

her zaman çocuk yanımızın kalmasını ve içimizdeki çocuğu öldürmemeyi isteriz. bu uğurda insan ilişkileri geliştirir, yalnız kaldığımızda da bunu ortaya çıkarmaya başlarız. çünkü ilk yorumda bu durum oldukça masumane durmakta ve kötü* olmadığı için kolay kanıksanmakta. ancak erkek, bu masumane arzusunu öyle baskın yaşamaktadır ki, hem kendi olgunlaşma sürecini (sorumlulukları ve hayatıyla yüzleşmesini) hem de sosyal ilişkilerini baltaladığını fark etmez, edemez.

bu tipteki erkek için(toplumun çok geniş kesimini oluşturmaktadırlar) şöyle bir tanımlama getirebiliriz; ataerkil sistemin şişirilmiş egoist erkeği. bu ataerkilleşme, bebeklik döneminden başlayarak çocukluk döneminde artarak devam eden her istediği yapılan, sonunda patron haline gelen erkek çocuklarda filizlenmekte ve toplumun kız çocuklarına nazaran erkek çocuğuna tanınan yüksek tolerans ortamı bu kişilik bozukluğunun toplumsallaşmasını ve daha kötüsü normal olan* olarak kabul görmesini sağlamaktadır.

peter pan sendromu yaşayan çocuk adamlar hazıra fazlasıyla alıştıkları için okuldan mezun olmayı erteler, mezun olduğunda askerlik, iş gibi gibi diğer sorumluluklardan kaçınır, işe başlayacaksa da bu muhakkak üst düzey bir noktada olmalıdır. çünkü kendisi, mezun olduğu bölümün en değerlisi olup işi de bu minvalde yüksekte olmalıdır. hayatın gerçekleriyle henüz yüzleşmemiş olmasına rağmen yaş olarak yetişkin olmuş bu tip erkekte ilişki durumu da vahim bir durumdadır. bu noktada pps vakası sevgili yerine kendisine annesi gibi bakacak birini aramaktadır. diğer bir yoruma göre köle… karşısındaki insan bu forma uymadığı her anda pps vakasının gözünde değerini yitirmekte ve onun zihninde fahişe olarak yaftalanmaktadır. buna tam tersi de örnektir. sevgilisinin ya da eşinin her istediğini yapan erkek gibi…
bu anlattığım durumlar tamamen bilinçdışı bir sürecin ürünleri. çünkü bilinçdışında erkek, sevgilisine değil, annesine hizmet etmekte, annesini temel kıstas olarak uygulamaktadır.
peter pan sendromu da işte bu iki temel noktada ortaya çıkıp süreklilik sağlamaktadır. erkek çocuğunun sorumluluklarını yüklenen ebeveynlerden, anne modelini kabullenerek pps vakasının kanıksanmasına neden olan ideal* eşten…

dan kiley işte bu noktaları tüm açıklığı ve detaylarıyla anlatmış. günümüz yetişkinlerinin gözünü açmasını sağlamıştır. 1980'li yıllarda ortaya çıkarılan bu sendrom günümüz erkeğinin benlik sorunu noktasında belki de en aydınlatıcı içeriğe sahip. kiley de bunu muazzam şekilde anlatmış bizlere. i̇lgilisine ama daha çok ataerkil erkeğe acil okumalar diliyorum. zahmet olacak.